Apotti-koulutukset takaavat riittävän järjestelmäosaamisen – mahdollisuus päästä koulutuksiin on tärkeää varmistaa

29.8.2022 Tiedotesote

Apotti-koulutuksilla varmistetaan, että jokaisella työssään järjestelmää käyttävällä on riittävä perusosaaminen Apotin käytöstä jokapäiväisessä työssään. Yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa Apotti-koulutuksia on järjestetty viime syksystä lähtien myös opiskelijoille.

Kaikki Apottia käyttävät organisaatiot ovat jatkuvan koulutuksen piirissä. Apotti järjestää koulutukset kuntaorganisaatioille. HUSilla on oma koulutusorganisaatio, joka järjestää työntekijöilleen koulutukset.

– Kaikkien uusien työntekijöiden ja myös niiden, jotka vaihtavat työroolia organisaation sisällä, tulisi käydä Apotti-koulutuksessa. Toki vanhoille työntekijöille löytyy kertauskoulutusta, Apotin koulutuspalveluista vastaavan tiimin päällikkö Mia-Riitta Lehtonen kuvailee.

Apotti-koulutuksia kehitetään osana Apotti 2.0. -ohjelmaa

Pääasiassa Apotti-peruskoulutukset ovat lähiopetusta ja lisäksi tarjolla on laaja valikoima verkkokursseja. Koulutukset ovat roolikohtaisia eli ne on suunniteltu vastaamaan sote-ammattilaisten työtehtäviä ja oikeita järjestelmäosaamisen tarpeita. Koulutukset ovat käytännönläheisiä ja pääpaino on harjoittelussa, ei teoriassa. Koulutuksia myös kehitetään jatkuvasti osana Apotti 2.0. -ohjelmaa.

– Koulutusten ajantasaisuus on tärkeää ja Apotti vastaa kaikkien Apotti-koulutusten sisällöistä sekä materiaaleista. Kaikki järjestelmäpäivitykset tuodaan koulutusympäristöön ja materiaaleja päivitetään järjestelmän kehittyessä. Materiaalien kehityksessä huomioidaan myös pedagoginen näkökulma sekä erilaiset oppimisen tarpeet. Lisäksi keräämme kaikista koulutuksista palautetta, jota seuraamme säännöllisesti, Lehtonen avaa.

Peruskoulutuksen jälkeen tarjolla on verkkokoulutuksia täsmäaiheista, joilla voi tehostaa omaa järjestelmän käyttötaitoa ja opetellaan  järjestelmän personointia Apotin tehokas käyttö -verkkokursseilla. Apotin tehokas käyttö -koulutusta on pidetty myös kotihoidon ja suunterveydenhuollon Apotti-tukihenkilöille.

– Olemme myös kehittämässä itsenäisen opiskelun tuen mallia, ja pidämme syksyn aikana pilottina Apotti-opiskelupajan. Opiskelupajassa on saatavilla kouluttajien tukea tiettyinä ajankohtina, Lehtonen kertoo.

Haasteena ajan vähyys – jääkö koulutus arjen kiireen jalkoihin?

Vaikka Apotti-koulutusta on tarjolla runsaasti, kamppailee moni sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen arjessaan aikataulupaineiden ja priorisoinnin kanssa. Koulutus saattaa jäädä väliin tai puutteelliseksi työtilanteen takia. Riittävä järjestelmäosaaminen on kuitenkin oleellista niin asiakas- ja potilasturvallisuuden kuin työn sujuvuuden ja mielekkyydenkin kannalta.

– Sote-alalla on niin tiukka resurssitilanne, ettei henkilökuntaa aina pystytä päästämään koulutukseen. Monessa paikassa koulutuksesta pyritään selviytymään vieriperehdytyksellä ajan ja resurssien säästämiseksi. Ymmärrän, että resurssitilanteen ollessa tiukka, menee asiakas- ja potilastyö ehdottomasti koulutukseen osallistumisen edelle, Lehtonen kuvailee.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei Apotti voi pakottaa ketään koulutukseen.

– Apotti-koulutuksissa ei ole enää käytössä osaamistestejä. Yhteistyössä Apottia käyttävien organisaatioiden kanssa niistä on päätetty luopua jatkuvan palvelun mallissa. Jos koulutukseen ei pysty osallistumaan, ei pystytä myöskään varmistamaan osaamista. Apottia käyttävien organisaatioiden vastuulla on ohjata työntekijät koulutukseen, Lehtonen miettii.

Apotin oppiminen alkaa jo opiskelijana 

Yksi hyödyllinen keino lisätä sote-ammattilaisten Apotti-osaamista on ollut aloittaa Apotin käytön harjoittelu jo opiskeluaikana. Apotti ja Laurea-ammattikorkeakoulu aloittivat syksyllä 2021 yhteistyön, jossa sairaanhoitajaopiskelijoita koulutettiin järjestelmän perusteisiin. Apotti on räätälöinyt opiskelijoiden koulutuksen sisällön Laurean toiveita kuunnellen. Lehtosen mielestä on erinomainen ajatus, että järjestelmän käytön osaamista aletaan kerryttämään jo opiskeluaikana.

– Kun jo opiskeluaikana saa ensimmäisen kontaktin järjestelmään, on paremmat valmiudet astua harjoitteluihin ja työelämään, ja oppia lisää järjestelmän käytöstä. Työelämään siirryttäessä tulee suorittaa oman roolin Apotti-koulutus, joka on helpompi sisäistää, jos on jo tutustunut järjestelmään opiskelijana.

Jatkossa oppilaitosyhteistyö ja opiskelijoiden järjestelmäkoulutukset laajenevat myös muille sosiaali- ja terveydenhuollon opintoaloille.

– Tällä hetkellä yhteistyötä toteutetaan Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa. Jatkossa koulutuksia ollaan suunnittelemassa myös Laurean fysioterapeutti- ja sosionomiopiskelijoille, Lehtonen summaa.

Tilaa Apotin uutiskirje