Kela, Apotti ja Epic – yhteistyöllä ja yhteistestauksilla tuloksiin

23.11.2018 Tiedote

Kanta-integraatio on hieno esimerkki onnistuneesta kolmikantayhteistyöstä.

Apotti-järjestelmä läpäisi lokakuussa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien sertifiointiprosessin. Sertifiointi sisälsi Kelan yhteistestauksen lisäksi KPMG:n suorittaman tietoturvallisuuden arvioinnin. Ennen Apotti-järjestelmän käyttöönottoa HUS Peijaksen sairaalassa tehtiin myös reseptin ja potilastiedon arkiston käyttöönottokoe. Kantaan liittyminen mahdollistaa asiakas-, potilas- ja reseptitietojen hyödyntämisen yli organisaatiorajojen.

Kanta-sertifioinnin saamista edelsi vaativa ja monivaiheinen testausprosessi, jossa yhdessä Kelan kanssa testattiin sekä integroituminen Kannan potilastietojen arkistoon että sähköisen lääkemääräyksen toiminnot. Lisäksi testauksen yhteydessä varmistettiin HUSin laboratorio- ja kuvantamisjärjestelmän aineistojen välitys potilastietojen arkistoon yhteistyössä kyseisten järjestelmien toimittajien kanssa.

– Kelan kannalta tärkeää oli varmistaa Apotin yhteentoimivuus ja tietosisältöjen käyttö muiden organisaatioiden tietojärjestelmissä. Apotissa sertifioitiin yhtenä kokonaisuutena muiden vaiheittain käyttöönottamia Kanta-integraatioita. Kyseessä oli teknisen toteutuksen lisäksi myös merkittävä oppimisprosessi kaikille osapuolille, Kelan erikoisasiantuntija Maritta Korhonen korostaa.

Asiakasorganisaatioiden ristiintestauksessa saatiin apua Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carealta. Tieto puolestaan auttoi suun terveydenhuollon yhteistestauksessa. Heidän avullaan kantasertifioinnin vaatimuksena olleet testaukset saatiin valmiiksi huomattavasti nopeammassa ja normaalia tiiviimmässä aikataulussa.
Apotin ja Epicin erittäin laajoissa sisäisissä testauksissa saatiin testauksen aikana ilmenneet puutteet korjattua ja tiimi teki hyvää työtä koko matkan. Myös Kelan testaustiimi venyi testausaikataulujen pitämiseksi.

– Kelan kanssa on tehty erittäin hyvää yhteistyötä ja käyttöönoton lähestyessä yhteydenpito tiivistyi lähes päivittäiseksi. Kelan tuella ja nopealla reagoinnilla on ollut iso merkitys Kanta-yhteensopivuuden saamiseksi, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki iloitsee.

Apotin tiedot ovat nyt valtakunnallisesti Kanta-palvelujen kautta käytössä muissakin organisaatioissa. Yhteinen kehitystyö ei kuitenkaan tähän lopu: lisää toiminnallisuuksia Apottiin ja niiden sertifiointeja tulee vielä tulevien vuosien aikana lisää. Apotti tulee myös toimimaan ristiintestauskumppanina muiden järjestelmien sertifiointiprosesseissa.

Tilaa Apotin uutiskirje