Käytettävyyttä kehitetään yhteistyössä Apotin ja asiakasorganisaatioiden kesken

16.1.2019 Tiedote

Tietojärjestelmissä hyvän käytettävyyden kehitys on jatkuvaa. Apotin tavoitteena on, että sote-ammattilaiset saavat käyttäjäystävällisen työkalun, joka sujuvoittaa työtä ja ohjaa parhaisiin käytäntöihin.

Ammattilaisille suunnitellun tietojärjestelmän vaatimukset ovat kovat. Työvälineen tulee olla ammattilaisen asiantuntemuksen luonteva jatke, jotta työt saadaan tehtyä tehokkaasti ja sujuvasti, kuormittamatta turhaan. Järjestelmän pitää tukea työtehtävien suorittamista.

Apotti-järjestelmä poikkeaa aiemmista järjestelmistä rakenteensa vuoksi. Tiedot kirjataan järjestelmään rakenteisesti, joka vaatii opettelua ja omaksumista. Oppimista tuetaan koulutuksilla ja personointityöpajoilla. Rakenteinen kirjaaminen parantaa toiminnan sujuvuutta ja laatua sekä vaikuttaa suoraan asiakas- ja potilasturvallisuuteen.

Personointi mahdollistaa järjestelmän mukauttamisen omaan työhön sopivaksi

Järjestelmän personointityöpajoja järjestetään sekä lääkäreille että hoitajille. Tavoitteena on auttaa ammattilaisia mukauttamaan käyttöliittymää, erilaisia työtiloja ja sisältöä omaan työhön sopivaksi. Personoinnissa on mahdollista luoda puolivalmiita merkintäpohjia. Niiden avulla lääkärin ja hoitajan kirjaaminen helpottuu, kun esimerkiksi kaikille lonkkaproteesipotilaille voidaan tehdä valmiiksi esitäytetty merkintäpohja, joka täydennetään potilaan vastaanottokäynnillä valmiiksi. Myös lääke- ja laboratoriomääräyksiä on mahdollista lisätä omille suosikkilistoille, jolloin lääkäri saa valittua suosikkilistalta tietyntyyppisille oireille tehdyt vakiotutkimukset ja lääkemääräykset huomattavasti aiempaa nopeammin.

Kohti parempaa käytettävyyttä

Apotissa pyydetään käyttäjiltä jatkuvasti palautetta, jota seurataan häiriöilmoitusten lisäksi aktiivisesti myös käytettävyystiimissä. Tietoa käytetään hyväksi jatkokehityksessä. Kentältä haetaan mahdollisimman paljon oppeja järjestelmän käytöstä, jotka analysoidaan tarkasti ja hyödynnetään sekä järjestelmän rakentamisessa että olemassa olevien toiminnallisuuksien parantamisessa.
Yhteistyössä asiakasorganisaatioiden ja Apotin kanssa ollaan jo määritelty erityisiä kehityskohteita, joissa haetaan ratkaisuja kirjaamisen helpottamiseen ja työnkulkujen kehittämiseen. Lähitulevaisuudessa tehdään myös käytettävyyspalautekyselyitä, kun käyttöönotosta on kulunut riittävästi aikaa ja järjestelmän käyttötuntemus on parempi.

– Tuotannossa olevan järjestelmän käytettävyyttä kehitetään erikoisala ja yksikkö kerrallaan. Näistä opeista parhaat jaetaan ja laajennetaan muualle askel askeleelta, Apotin käytettävyyspäällikkö Mari Tyllinen kertoo.

Järjestelmän jatkokehitystä viedään eteenpäin niin, että työkalut tukevat yhä paremmin kaikkia sote-ammattilaisten työtilanteita, jotta käyttäjäkokemuksesta saadaan kokonaisvaltaisesti mahdollisimman hyvä.

– Täytyy huomioida, että koko Apotti-organisaatio tukee käytettävyystyötä ja käytettävyyden kehittäminen tapahtuu aktiivisesti yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kesken, Apotin käytettävyysasiantuntija Petri Mannonen muistuttaa.

Tilaa Apotin uutiskirje