”Ihmisten ongelmat eivät noudata siilojen rajoja” – lait linjaan ihmislähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon tueksi

27.9.2021 TiedoteSosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö

Kuntaliitto/AKUSTI-foorumi, Oy Apotti Ab, Aster-projekti ja UNA Oy järjestivät 22.9.2021 seminaarin ihmislähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon edellyttämistä sääntelytarpeista.

Käynnissä oleva sote-uudistus on merkittävä rakenteellinen uudistus ja tarvitsee tuekseen myös muuta lainsäädännön uudistamista, totesi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio avauspuheenvuorossaan.

– Asiakkaan tulee olla keskiössä, kun tehdään alueellista uudistusta. Asiakastiedon käsittely on yksi hyvinvointialueiden keskeisimmistä toiminnoista, Tainio muistutti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastieto sijaitsee tällä hetkellä useissa eri rekistereissä. Asiakkaan kannalta sujuva palvelu- ja hoitoketju edellyttää kuitenkin usein sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä ja tietojen käytettävyyttä nykyiset rekisterirajat ylittäen.

– Ei anneta enää vanhentuneen lainsäädännön kahlita toimintaamme, vaan laitetaan lait linjaan ihmislähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon tueksi, haastoi tietohallintojohtaja Ilkka Haataja, AKUSTI-foorumin johtoryhmän puheenjohtaja.

Eroon suostumusvaatimuksesta

Seminaarissa esiteltiin AKUSTI-foorumin, Oy Apotti Ab:n, Aster-projektin ja UNA Oy:n teettämää selvitystä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon käsittelystä.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädäntö edellyttää asiakkaan suostumusta hänen tietojensa siirtämiseen rekistereiden välillä. Käytännössä sote-ammattihenkilöstön täytyy hoito- ja palveluketjun eri vaiheissa pyytää asiakkaalta suostumus hänen tietojensa käsittelyyn ja varmistaa, että asiakas aidosti ymmärtää suostumuksensa merkityksen. Tietosuojan toteutuminen jää siis asiakkaan ja sote-ammattilaisen vastuulle ja on herkkä inhimillisille erehdyksille.

– Nykyisen lain suostumusperusteisuus on myös ristiriidassa EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa, koska tietosuoja-asetuksen mukaan viranomaiselle ei voida antaa pätevää suostumusta osapuolten erilaisen valta-aseman johdosta, totesi asianajaja Kim Parviainen Castrén & Snellmanilta.

Tietosuoja-asetus ei myöskään anna suostumukselle etusijaa suhteessa muihin käsittely- ja luovutusperusteisiin.

– Suostumusvaatimuksesta tulisikin pyrkiä irtautumaan. Asiakkaan arkaluonteisten tietojen suoja voidaan turvata vahvoilla teknisillä, ammattirooleihin perustuvilla rajoituksilla.

Katso Lait linjaan ihmislähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon tueksi -seminaarin tallenne täältä

 

 

Tilaa Apotin uutiskirje