HVA-muutokset sujuneet hyvin joitakin Kanta-ongelmia lukuunottamatta

5.1.2023 TiedoteKanta

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen vuoden vaihteessa on sujunut suhteellisen hyvin. Joitakin kaikkia Apotin asiakasorganisaatioita koskevia Kantaan liittyviä haasteita on kuitenkin esiintynyt.

Hyvinvointialueiden ja niihin liittyvän uuden lainsäädännön myötä kaikille kansalaisille annetaan uusi Kanta-informointi. Uudellamaalla tämä on välttämätöntä 1.1.2023 alkaen, jotta potilastietoja voidaan katsoa ja luovuttaa järjestämisvastuullisten alueiden välillä ilman luovutuslupaa. Uusi informointi vaaditaan, koska sairaanhoitopiirien yhteisrekisterin korvaa Uudellamaalla “Uudenmaan maakunnan alueen väliaikainen tiedonsaantioikeus”.

Kansalaisen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että hän vastaanottaa uuden Kanta-informoinnin joko OmaKannassa tai terveydenhuollossa asioinnin yhteydessä. Jos kansalainen ei halua, että hänen potilastietojaan luovutetaan Uudellamaalla, luovuttamista voi rajata tekemällä luovutuskielto.

Tähän liittyen Apotti on ottanut käyttöön uuden Kanta-informoinnin 1.1.2023. Käyttöönoton myötä on havaittu joitakin ongelmia. Kanta-informointi ei kaikissa tapauksissa välity Kantaan oikein. Tästä johtuen kansalaisen aiemmat tiedot eivät välttämättä siirry lääkärin vastaanotolla Kannasta Apottiin. Ne pystyy kuitenkin tarkistamaan Kannasta.

Ongelmia on myös ammattilaisten henkilötunnuksien näkymisessä Apotti-järjestelmässä. Kun Kanta-haku tehdään, informoinnin kirjanneen ammattilaisen henkilötunnus on nähtävillä erikseen auki klikattavassa Kanta-informointi dokumentissa Apotin erillisellä Kanta-asiakirjat-välilehdellä. Tällöin on mahdollista, että se näkyy myös muille samaa välilehteä tarkasteleville ammattilaisille. Tieto ei kuitenkaan näy potilaille Maisa-portaalissa eikä OmaKannassa. Ongelma on tunnistettu vain uuden Kanta-informointi-asiakirjan yhteydessä.

Ammattilaisen henkilötunnuksen näkyminen Apotti-järjestelmässä on henkilötietojen tietoturvaloukkaus. Asianmukainen ilmoitus rekisterinpitäjille on tehty 3.1.2023.

Ongelmia korjataan suurella prioriteetilla järjestelmätoimittaja Epicin kanssa.

Lisätietoja: Apotin asiakaskokemusjohtaja Ulla Kuukka, p. 040 772 53 57, ulla.kuukka@apotti.fi

Tilaa Apotin uutiskirje