HUSin kardiologi näkee Apotti-järjestelmässä paljon potentiaalia

24.9.2020 TiedoteMaisa

HUSin kardiologi Mikko Parry on käyttänyt Apottia työvälineenään helmikuun alusta alkaen. Apotti on sote-tietojärjestelmä, joka sujuvoittaa työtä ja ohjaa parhaisiin käytäntöihin. Lisäksi se tuottaa toiminnasta tietoa, joka mahdollistaa jatkuvan kehittämisen.

Parry on myös osallistunut osa-aikaisesti järjestelmän kehittämiseen Apotti-asiantuntijan roolissa. Hän kertoo, että uusi järjestelmä on tuonut mukanaan hyötyjä, mutta myös joitakin haasteita käytettävyyden suhteen. Asiaan onkin kiinnitetty huomiota ja tilannetta on saatu parannettua.

 

Apotti-järjestelmä helpottaa asioiden tarkastelua pidemmällä aikavälillä

– Kirjaamisen luonne muuttui Apotti-järjestelmän myötä. Ennen lääkäri teki jatkuvaa sairaskertomusta jutellen mikrofoniin ja kopioiden vanhoja asioita ja lisäsi loppuun hoito-ohjeet. Sitten sihteeri yritti tulkinta jatkohoitomääräykset, Parry kuvailee.

– Apotissa kirjataan tiettyihin lokeroihin, ja se on alkuvaiheessa työlästä, kun siihen ei ole tottunut. Mutta tästä uudesta tavasta on paljon hyötyjä, esimerkkinä mahdollisuus katsoa, miten sydämen tilanne on viime vuosina kehittynyt: onko vaikka viiden vuoden aikana esiintynyt muutoksia.

– Tietenkin ideaalitilanteeseen päästään vasta lähivuosina, kun dataa on ehtinyt kertyä. Ihannetapauksessa kaikki tiedot vanhasta järjestelmästä olisivat siirtyneet Apottiin, mutta se ei ollut käytännössä mahdollista, Parry jatkaa.

 

Sydänpoliklinikalla saavutettiin käyttöönoton jälkeen nopeasti normaalikapasiteetti

Tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyy aina pientä notkahdusta toiminnan tehokkuudessa. Parry kertoo, että Jorvin sydänasemalla päästiin kuitenkin jo toisena käyttöönoton jälkeisenä kuukautena edellisen vuoden lukuihin.

– Vuodeosastoilla uusi järjestelmä aluksi hidastaa, mutta Tahdistinpoliklinikan kapasiteetti on jopa parantunut, Parry mainitsee.

Parry uskoo, että etenkin kardiologian hoitajat ovat tyytyväisiä Apotti-järjestelmän tuloon.

– Invasiivisten toimenpiteiden kirjaaminen on parantunut paljon. Kun tiedot syötettiin ennen neljään eri järjestelmään, nyt riittää yksi syöttö Apottiin, Parry selittää.

 

Parry kehuu Apotti-järjestelmän pikanäyttöä ja Maisa-asiakasportaalia

– Itse pidän Apotin tahdistintoiminnallisuudesta ja pikanäytöstä, jossa keskeisten allergia- ja lääkelistatietojen lisäksi koko käynti voidaan kirjata yhdellä näkymällä. Sen avulla koko käynnin kirjaa alle minuutissa, Parry sanoo.

Hän näkee paljon potentiaalia myös Apotin Maisa-portaalissa, joka on sähköisen asioinnin väylä ammattilaisen ja kansalaisen välillä. Maisassa kansalainen pääsee hoitamaan omia sosiaali- ja terveysasioita ajasta ja paikasta riippumatta.

– Tahdistimen etäseurannassa Maisa voisi olla hyvä apuväline, kun käytössä on lukulaite, joka tarkistaa tilanteen joka yö. Jatkossa Maisa voisi olla ensisijainen yhteydenpitokanava klinikan ja potilaan välillä, ja tietenkin se on hyvä apu myös potilaiden oman voinnin seurantaan.

 

 

Tilaa Apotin uutiskirje