Hannu Välimäestä Apotti-hankkeen uusi hankejohtaja

21.5.2013 Tiedote

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke Apotin uudeksi hankejohtajaksi valittiin 21.5.2013 tietojenkäsittelyopin filosofian maisteri ja strategisen johtamisen MBA Hannu Välimäki (49).

Välimäellä on pitkä tietohallinnon ja tietotuotannon johtamiskokemus sekä kotimaisissa että kansainvälisissä hankkeissa. Tehtävään hän tulee Keravan sosiaali- ja terveystoimen kehittämispäällikön paikalta. Apotissa Välimäkeä odottaa laaja tehtäväkenttä, johon kuuluu muun muassa vastuu hankkeen muutosjohtamisesta sekä yhteyksistä osallistujakuntien organisaatioihin ja muihin sidosryhmiin.

”Apotti- hanke on yksi maan suurimmista tietojärjestelmähankinnoista, johon liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnan yhteensovittaminen. Tämä tulee näkymään sujuvampana toimintana niin asukkaiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaistenkin näkökulmasta.”

”Olen luottavainen, että saamme hankkeen parissa työskentelevien kuntien sekä HUS:n ja hanketoimistossa työskentelevän ydintiimin asiantuntemuksella aikaiseksi aivan uudenlaisen toimintatavan ja sitä joustavasti tukevan työvälineen. Hankkeen johtaminen vaatii nyt tiivistä työskentelyä, jotta pääsemme nopeasti käynnistämään hankinnan neuvotteluvaihetta”, uusi hankejohtaja Hannu Välimäki summaa.

Välimäki aloittaa työssään 29.5.2013. Samalla Apotin nykyinen hankejohtaja, lääketieteen tohtori Antti Iivanainen siirtyy Apotti-hankkeen toiminnan kehittämisjohtajaksi.

Hankejohtajaksi haki 32 henkilöä. Lisäksi suorahaun kautta haastateltiin kolmea ehdokasta.

Tilaa Apotin uutiskirje