Koronarokotuksista jatkuvasti lisää tutkimustietoa – rokote pienentää riskiä ennenaikaiseen synnytykseen

2.12.2021 Tiedotesote

Epic Health Research Network (EHRN) -sivusto tuottaa massadataan perustuvaa analyysiä. Sivuston tarkoitus on jakaa nopeasti hoidon taustalle uutta, tuoretta tietoa. Tiedon lähteenä hyödynnetään Epic-käyttäjien laajaa asiakaskuntaa ja suurta, jopa miljoonien potilaiden potilasmäärää. Vaikka kyseessä ei ole laajasti tutkittu tieto, on julkaisut vertaisarvioitu Epic-toimijoiden kesken – massadatan jakelun tavoitteena on ennen kaikkea levittää kiinnostavaa tietoa mahdollisimman nopeasti. Massadataa analysoimalla pystytään tuottamaan tietoa esimerkiksi eri sairauksien riippuvuussuhteista Covid-19-potilaiden osalta.

Rokotetuilla pienempi riski ennenaikaiseen synnytykseen ja vauvan matalaan syntymäpainoon

Aikaisemmassa tutkimuksessa oli jo todettu, että Covid-19-testin suhteen positiivisilla äideillä on suurempi riski ennenaikaiseen synnytykseen ja heidän vauvoillaan matalaan syntymäpainoon kuin niillä, joilla oli negatiivinen Covid-19-testi.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin puolestaan rokotuksen vaikutusta ennenaikaisen synnytyksen ja alipainoisuuden riskiin. Rokotettujen äitien aineistossa oli 82 ennenaikaista synnytystä yhteensä 2 399:stä (3,4 %) synnytyksestä. Rokottamattomilla oli vastaavasti 10 154 (7,4%) ennenaikaista synnytystä yhteensä 104 838:stä synnytyksestä. Lisäksi 64 yhteensä 2 399:stä (2,7%) rokotetuille syntyneistä ja vastaavasti 7 839:stä (7,5%) rokottamattomille syntyneistä lapsista olivat alipainoisia.

Suuri osa ensimmäisellä raskauskolmanneksella rokotetuista ei vielä ollut synnyttänyt, joten tulokset koskevat vain toisella tai kolmannella raskauskolmanneksella rokotettua.

Linkki: https://ehrn.org/articles/covid-vaccinated-mothers-less-likely-to-have-premature-birth-than-unvaccinated-mothers

Covid-19-rokotetuilla sydänlihastulehduksen riski vähäinen

Tutkimuksissa on ollut joitain havaintoja Covid-19 rokotusten ja myokardiitin eli sydänlihastulehduksen esiintymisen välillä. Myokardiitin riski rokotuksen jälkeen on kuitenkin erittäin harvinainen. Aineistossa, jossa oli 15 miljoonaa rokotettua henkilöä välillä 12/20–6/21, havaittiin vain 291 (0,0019 %) tapausta kolmenkymmenen päivän kuluessa rokotuksesta. Tapauksia on siis vain noin kaksi sataatuhatta potilasta kohden. Vastaava todettiin pohjoismaisessa yhteistutkimuksessa, joten löydökset vahvistavat toisiaan.

Lisätietoja täältä: https://www.ehrn.org/articles/new-heart-disease-diagnosis-after-covid-19-vaccination-very-rare

Potilasportaalin (MyChart) aktiivikäyttäjillä lyhyemmät sairaalajaksot

Terveydenhoitoonsa sitoutuneilla potilailla on paremmat hoidon lopputulokset kuin niillä, jotka eivät huolehdi terveydenhoidostaan. Koska potilasportaalin käyttö on yksi sitoutumisen indikaattori, tutkittiin sen aktiivisen käytön vaikutusta sairaalajakson pituuteen.

Aktiiviseksi potilasportaalin (MyChart) käyttäjäksi määriteltiin potilas, joka oli käyttänyt potilasportaalia kahden viikon aikana ennen sairaalajaksoa. Tarkastelukohteina oli sekä uuden (Covid-19) että kroonisen (sydämen vajaatoiminta) sairauden hoitojakson pituus. Potilailla, jotka olivat käyttäneet potilasportaalia kahden viikon aikana ennen sairaalajaksoa, oli yhtä vuorokautta lyhyempi sairaalajakso hoitopäivillä mitattuna.

Vaikka hoitojakson pituuteen vaikuttavat monet asiat, kuten diagnoosi ja sosiaaliset tekijät, viittaavat tulokset siihen, että aktiivinen potilasportaalin käyttö voi lyhentää sairaalajakson pituutta. Tulosten taustamateriaalina käytettiin yli 120 miljoonan potilaan aineistoa yhteensä 141:stä Epiciä käyttävästä organisaatiosta, johon kuuluu 832 sairaalaa.

Lisätietoa täältä: https://www.ehrn.org/articles/shorter-hospital-stays-associated-with-patient-portal-use

Raskauteen liittyvät komplikaatioriskit kohonneet myös nuorissa ikäryhmissä

Yli 35-vuotiaiden naisten raskaudet luokitellaan riskiraskauksiksi, mutta myös 21-vuotiaat tai sitä nuoremmat saattavat olla alttiita joillekin komplikaatioille. Tutkimuksessa hyödynnettiin 13–45- vuotiaiden raskaana olevien aineistoa, jossa syntyi 1,45 miljoonaa elävää lasta 1/2016–6/2021.

Vaikka monet komplikaatiot lisääntyvät potilaan vanhetessa, kohoavat jotkin komplikaatioriskit myös nuorempien synnyttäjien kohdalla. Raskausajan komplikaatioiden riskien liittyen raskausiän verenpainetautiin, ennenaikaiseen synnytykseen, matalaan syntymäpainoon ja synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon havaittiin olevan korkeampia yli 35-vuotiailla mutta myös 21-vuotiailla ja sitä nuoremmilla odottajilla. Keisarileikkauksen riski nousee keskimäärin 1 prosenttia per odottajan ikävuosi, ja saavuttaa yli 40 prosentin todennäköisyyden yli 42-vuotiailla synnyttäjillä.

Linkki: https://ehrn.org/articles/risk-of-pregnancy-complications-also-a-concern-for-younger-patients

Tekstiä korjattu 7.12.2021: Korjattu rokotetuilla pienempi riski ennenaikaiseen synnytykseen -kappaletta vastaamaan tutkimuksen tietoa tarkemmin.

Tilaa Apotin uutiskirje