Digitalisaation kasvu näkyy myös Vantaan ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja terveysasemapalveluissa

17.6.2020 TiedoteMaisa

Videovastaanottoja, sähköisiä ajanvarauksia, hoitopuheluita, etäryhmävastaanottoja, sähköistä hoidontarpeen arviointia – digitaaliset palvelut ovat entisestään vahvistaneet Vantaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja terveysasemapalveluiden tarjontaa.

Vantaan terveysasemapalveluissa perinteisiä vastaanottoja on kuluneen kevään aikana korvattu etänä toteutetuilla videovastaanotoilla ja hoitopuheluilla. Käytössä on myös erilaisia sähköisiä hoidon tarpeen arvioita, joiden perusteella asiakkaan tarve eri palveluille, kuten koronanäytteenottoon tai lääkärille lähtemiseen on pystytty arvioimaan. Lisäksi käynnissä on tuore pilotti oireenseurantaan korona-altistuneille.

Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on näiden lisäksi pidetty etäryhmävastaanottoja. Apotti-järjestelmään luotu Maisa-asiakasportaali on myös mahdollistanut sähköisten esitietojen täytön ennen vastaanottoja sekä viestinnän potilaan tai asiakkaan ja sote-ammattilaisen välillä.

Miten digitaalisten palvelujen lisääminen on vaikuttanut sote-ammattilaisten työhön?

Koronapandemia nopeutti valtavan digiloikan ottamista ripeässä aikataulussa. Silti etävastaanotot ovat toimineet hyvin ja asiakkaan tarpeisiin on pystytty vastaamaan.

Selkein ero aiempaan on ajansäästyminen, kun siirtymisiin kuluu vähemmän aikaa. Myös asiakkaat ovat itse sujuvoittaneet vastaanottoja täyttämällä esitiedot valmiiksi Maisassa, mikä on auttanut ammattilaista vastaanottoon valmistautumisessa. Sote-ammattilaisten omat digitaaliset taidot ovat myös kehittyneet.

Digitaaliset palvelut keränneet kiitosta

Vaikka yllättävän monet asiat hoituvat etäkontaktilla, niin myös aitoa asiakas- ja potilaskontaktia kaivataan. Osa asiakkaista onkin toivonut lähivastaanottoja. Toisaalta etänä toteutetuissa palveluissa tartuntariski on pienentynyt ja etäryhmävastaanottoja on voitu pitää kokoontumisrajoituksista huolimatta. Etämahdollisuus on myös lisännyt tavoitettavuutta, kun palvelu on tuotu kotiin ja siirtymisiin ei ole kulunut aikaa.

− Asiakkaat ovat ottaneet digitaaliset palvelut vastaan pääosin hyvin. He ovat hyötyneet siitä, että palvelut on tuotu omaan kotiin, ja kipeänä liikkumista on pystynyt välttämään. Kaiken kaikkiaan palaute on kiittävää. Toisaalta osa asiakkaista ei halua käyttää digitaalisia palveluita, Keski-Vantaan terveyspalvelupäällikkö, Saara Ansamaa kertoo.

− Digitaaliset palvelut on otettu hyvin vastaan. Asiakkaat ovat pitäneet siitä, että palveluihin on päässyt kotoa käsin. Erityisesti etäryhmät ovat olleet pidettyjä, Vantaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen vahvistaa.

Tilaa Apotin uutiskirje