Lääke sote-sektorin haasteisiin löytyy digitalisaatiosta ja yhteistyöstä

6.2.2023 BlogiApotti

Sote-sektorin haasteet ovat hyvin tiedossa ja niistä puhutaan julkisesti paljon. Myös kestävyysvaje asiana ja ongelmana ymmärretään. Sote-palveluiden kysyntä ei vähene, sote-ammattilaisten määrä ei kasva eikä vastuullinen rahan käyttö mahdollista pikavoittoja. Miten suomalaisen hyvinvointivaltion, jossa kunnia-asia on pitää huolta heikommista, käy?

Sote-palveluiden keskittäminen hyvinvointialueille oli varmasti perusteltu muutos. Hyvinvointialueille joskus suunniteltu tavoite kustannussäästöistä on tuskin mahdollista ilman alkuinvestointeja digitalisaatioon.

Tasalaatuiset ja oikeudenmukaiset palvelut edellyttävät nekin digitaalisten ratkaisujen nykyistä tehokkaampaa, päämäärätietoista ja johdettua hyödyntämistä. Tämä taas edellyttää kestäviä investointeja jatkuvasti kehittyviin ratkaisuihin ja yhteistyötä eri toimijoiden ja alueiden välillä.

Yhteistyö ja muutosjohtaminen tärkeää

Apotin kaltaiset digitaaliset toiminnanohjausjärjestelmät tarvitsevat onnistuakseen teknologian lisäksi paljon toiminnallista sopimista ja toiminnan muutoksen johtamista. Apotti on harmonisoinut Uudenmaan alueella sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosesseja, kirjaamistapoja, lakien ja asetusten mukaisia päätöspohjia sekä tapoja tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen kansalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Satojen Apotilla korvattujen järjestelmien lisäksi toiminnallisella yhteistyöllä on suuri arvo, kun tavoitellaan tasalaatuista ja tasa-arvoista hoitoa ja hoivaa.

Apotissa tiedot kirjataan yhteiseen järjestelmään kertaalleen, jonka jälkeen ne ovat kaikkien asiakasta palvelevien ammattilaisten käytettävissä lainsäädännön mahdollistamalla tavalla. Näin asiakkaan ei tarvitse kertoa taustaansa moneen kertaan hoitavan tahon vaihtuessa. Esimerkiksi potilaan siirtyessä päivystyksen, mahdollisesti eri teho-osastojen ja vuodeosastojen välillä, tieto lääkityksestä on sama ja ajantasainen.

Kuulostaa itsestään selvyydeltä mutta ei valitettavasti ole sitä ollut.  Anekdoottina kerrottakoon, että rakenteinen kirjaaminen ja järjestelmän älykäs toiminnan ohjaus estivät vuonna 2021 yli 440 000 lääkitysvirhettä Apottia käyttävissä organisaatioissa. Verrokkilukuja ei ole.

Tietojärjestelmistä ja digitalisaatiosta pontta henkilöstövajeen taltuttamiseen

Henkilöstöpulaan ja sote-henkilöstön jaksamiseen voidaan tietojärjestelmillä vaikuttaa – hyvässä ja pahassa. Järjestelmän tulee tukea kiireisiä käyttäjiä ja helpottaa esimerkiksi muistuttamalla ja ohjaamalla toimimaan lakien vaatimalla ja yhdessä sovituilla tavoilla. Käyttävyyden parantamisen ja järjestelmän jatkokehityksen tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa. Sen edistämiseksi on hyvä, että Apotin taustalla on paikallisten ammattilaisten lisäksi yli 10 000 kehittäjän kansainvälinen osaajaverkosto.

Kehittyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen osana toimialan haasteisiin vastaamisessa on Suomessa vielä nuorta. Tiedämme globaaleista esimerkeistä, että olemme oikealla tiellä.  Jo tehtyjä investointeja kannattaa hyödyntää täysimääräisesti ja jatkokehittää määrätietoisesti ja mahdollisimman laajassa yhteistyössä.

Ulla Kuukka

Kirjoittaja työskentelee Apotissa asiakaskokemusjohtajana.

Tilaa Apotin uutiskirje