Arvokas palaute ohjaa tukihenkilötapahtumien kehittämistä

29.11.2022 Tiedotetapahtuma

Apotin tukihenkilöpäivä järjestettiin 16.11. Messukeskuksessa Helsingissä. Apotti-tukihenkilöt ovat sote-alan ammattilaisia, jotka oman työnsä ohessa auttavat kollegoitaan ja työkavereitaan Apotti-järjestelmään liittyvissä asioissa. Nyt ensimmäistä kertaa järjestettyyn tukihenkilöpäivään osallistui noin 1 900 ammattilaista. Heille lähetettiin tapahtuman jälkeen palautekysely, johon sai vastata anonyymisti.

Palautekyselyyn sai vastata 22.–25.11. Vastauksia saatiin 769, eli kyselyyn vastasi noin 42 % kävijöistä.

Vastaajat arvioivat yleistä tyytyväisyyttään tapahtumaan asteikolla 1–5 (1 = erittäin tyytymätön – 5 = erittäin tyytyväinen). Vastaajista runsas puolet (54 %) oli erittäin tai melko tyytyväinen tapahtumaan tai suhtautui siihen neutraalisti (arvosanan 3 antoi 26 % vastaajista, arvosanan 4 antoi 24 % vastaajista ja arvosanan 5 antoi 4 % vastaajista). Melko tyytymättömiä tapahtumaan oli 33 % vastaajista ja erittäin tyytymättömiä 13 %.

Tapahtumalle toivoi jatkoa 64 % vastanneista. Tapahtuman jatkokehityksen tueksi saatiin paljon parannusehdotuksia.

Tietoiskut ja ständit hyödyllisintä sisältöä

Erityisen hyödyllisenä pidettiin tapahtumassa esitettyjä tietoiskuja (53 % vastaajista) sekä ständejä, joilla pääsi keskustelemaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa itseä askarruttavista Apotti-asioista (32 %).

52 % vastanneista koki saaneensa tietoiskuista itselleen hyödyllistä tietoa. Hyödyllisimmiksi tietoiskuiksi koettiin mm. Maisa-asiakasportaalia, hoitajien työtehtävät kokoavaa Omakeskusta ja huumausaineiden sähköistä kulutuskorttia koskevat tietoiskut. Jatkossa kävijät toivovat pidempiä ja kohdennetumpia tietoiskuja ja enemmän käytännön vinkkejä Apotti-järjestelmän käyttöön.

Vastanneista 39 % kertoi saaneensa ständeiltä hyödyllistä tietoa. Hyödyllisintä antia olivat muun muassa raportointiin, Maisa-portaaliin ja järjestelmän personointiin liittyvät opit. Myös keskustelu- ja verkostoitumismahdollisuuksia kiiteltiin. Valitettavasti ständialue pääsi kuitenkin ajoittain ruuhkautumaan, minkä koettiin hankaloittaneen oikean tiedon löytämistä ja keskustelemista asiantuntijoiden kanssa. Useampi vastaaja toivoikin, että ständit olisivat olleet auki kauemmin, jotta mahdollisimman moni kiinnostunut olisi ehtinyt niillä vierailla.

– Palautteen perusteella näyttää siltä, että meidän kannattaa jatkossa harkita kohdennetumpia tapahtumia, esimerkiksi erikoissairaanhoito/perusterveydenhuolto/sosiaalihuolto-jaottelulla. Tämä mahdollistaisi palautteissa toivottujen workshopien toteuttamisen ja myös tarjoaisi enemmän mahdollisuuksia keskusteluun, kun osallistujamäärä ei olisi kerralla näin suuri. Kävijät toivoivat myös kuulevansa enemmän käytännön vinkkejä ja tukihenkilöiden kokemuksia. Pistämme toiveet visusti talteen ja hyödynnämme niitä tulevien tapahtumien valmistelussa, pohtii Apotin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anna Karjalainen.

– Lämmin kiitos kaikille palautteen antajille. Nyt järjestetty tukihenkilötilaisuus oli laatuaan ensimmäinen, ja meillä on selvästikin vielä oppimista. Näillä eväillä on hyvä lähteä kehittämään tapahtumakonseptia eteenpäin. Pidän positiivisena, että enemmistö osallistujista toivoi tapahtumalle jatkoa, Karjalainen summaa.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje