Apottiin on integroitu kymmeniä erillisjärjestelmiä HL7-standardeilla

10.5.2022 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti tarjoaa kattavat avoimet rajapinnat ja integraatiopalvelut (lisätietoja http://open.epic.com), joita hyväksikäyttäen Apotin järjestelmäkokonaisuutta voidaan täydentää kolmansien osapuolten innovatiivisilla lisäarvopalveluilla. 

Apotin ekosysteemikumppanit voivat HL7® FHIR® -standardin avulla integroida saumattomasti omat ratkaisunsa Apotin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoihin. Apotin käytössä ovat myös kansalliset Suomi.fi-palvelut käyttäjien vahvaan tunnistamiseen sekä Kanta-palvelut tietojen arkistointiin ja välitykseen. Näin ollen kokonaisuus on mahdollista rakentaa siten, että se täyttää Suomen lainsäädännön vaatimukset.

Apotin kautta suomalaisilla startup-yrityksillä ja muilla toimijoilla on pääsy osaksi Epicin sovellusluetteloa ja sitä kautta mahdollisuus löytää väyliä kansainvälisille markkinoille.

Apottiin on käyttöönottojen yhteydessä integroitu jo useita kymmeniä erillisjärjestelmiä HL7-standardeilla.
Esimerkkejä FHIR-pohjaisista integraatioista ovat

  • Duodecim: Päätöksenteon tuki ja lääkityksen kokonaisarvio
  • Raisoft: Potilastietojen haku ja hoitoisuustietojen päivitys
  • BCB Medical: Lääkitystietojen haku
  • Axel Health: Ilmoittautumis- ja tilanhallintajärjestelmä

Tilaa Apotin uutiskirje