Apottia tehdään satojen asiantuntijoiden voimin

13.4.2015 Tiedote

Vaikka Apotin puhemiehinä ulkoisessa viestinnässä ovat toimineet vain muutamat henkilöt, todellisuudessa valmistelutyössä ja neuvotteluissa on ollut mukana satoja eri alojen asiantuntijoita.

Jos tarkastellaan hankkeen kokonaisvalmistelua it:n näkökulmasta, mukana on neljän kaupungin ja Suomen suurimman erikoissairaanhoidon yksikön eli HUS:n it-toiminnot, yli 350 ydintoiminnan asiantuntijaa, Aalto-yliopiston käytettävyyslaboratorio, Tampereen yliopiston terveydenhuollon it-laboratorio ja VTT:n terveydenhuollon osaamiskeskus. Ei sovi myöskään unohtaa Apotin osallistumista useisiin it-alan kansallisiin kehittämisprojekteihin, joukossa muun muassa Vakava-arkkitehtuurin suunnittelutyö, sekä AKUSTI hanke. Lisäksi Apotti on tehnyt kaksi vuotta tiivistä yhteistyötä ja parhaiden hankintakäytäntöjen sekä tiedon jakamista sairaaloiden, terveyskeskusten ja sosiaalihuollon yksiköiden kanssa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Espanjassa, Virossa ja Alankomaissa.

Tulevan järjestelmän toiminnallisia vaatimuksia on ollut suunnittelemassa ja katselmoimassa yli 500 Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja HUS:n ammattilaista. Tuotevertailuihin osallistui n. 150 Apotin jäsenorganisaatioiden terveyden ja sosiaalihuollon ammattihenkilöä ja muuta asiantuntijaa, mm. seuraavista ammattiryhmistä: hoitajat, lääkärit, johdon ja hallinnon edustajat (sekä terveydenhuolto että sosiaalihuolto), sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät, tietohallinnon edustajat. Asiakasportaaleja ovat lisäksi arvioineet peruskuntalaiset Apotti-alueelta sekä portaalin esteettömyyden osalta Kehitysvammaliiton asiantuntijat.

Tilaa Apotin uutiskirje