Apotti vastaa CGI:n kirjeeseen

2.4.2015 Tiedote

CGI Suomi Oy on 1.4.2015 lähettänyt Apotti-hankkeen ohjausryhmälle sekä hankintarenkaan jäsenten päätöksentekijöille ja viranhaltijoille kirjeen, jossa se vaatii Apotti-hankkeen keskeyttämistä markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

Toteamme hankintarenkaan jäsenten puolesta, että meneillään on hankintalain mukainen neuvottelumenettely, jonka osallistujilla on käytössään laissa säädetyt oikeussuojakeinot. Hankintamenettelyn oikeellisuutta koskevat kysymykset voidaan ratkaista hankintaoikaisumenettelyssä hankintayksiköissä tai oikeudenkäyntiasiana markkinaoikeudessa. Myös hankinnan väliaikaista keskeyttämistä koskevan vaatimuksen ratkaiseminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Suomalainen hankintojen oikeussuojajärjestelmä on tehokas ja luotettava. Hankintarenkaan jäsenet osallistuvat mahdollisiin prosesseihin hankintalain mukaisesti ja noudattavat toimivaltaisen tuomioistuimen antamia ratkaisuja.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen pelkästään yhden osallistujan vaatimuksesta sen sijaan olisi hankintamenettelyn perusperiaatteiden vastaista. Tämän vuoksi Apotti-hanketta jatketaan normaalisti hankintalakia ja neuvottelumenettelyn sääntöjä noudattaen sekä kaikkia osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä kohdellen.

Sami Sarvilinna 
Kaupunginlakimies
Helsingin kaupunkiChristoffer Masar 
Hallintojohtaja
Kirkkonummen kuntaIlkka Kauppinen 
Hallintojohtaja
HUS
 

Lena Filipsson-Korento
Kaupunginlakimies
Kauniaisten kaupunki

Aulis Ante
Lakimies
Vantaan kaupunki

Pauliina Juntunen
Lakimies
KL-Kuntahankinnat Oy

 

Lisätiedot: kaupunginlakimies Sami Sarvilinna, p. 040 3342111, sami.sarvilinna@hel.fi

Tilaa Apotin uutiskirje