Apotti valitsi käyttöpalveluiden hankintaneuvotteluihin kolme toimittajaa

30.10.2015 Tiedote

Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:in yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke Apotin käyttöpalveluiden hankinnasta on tehty välipäätös toimittajaneuvotteluiden aloittamiseksi. Oy Apotti Ab:n käyttöpalveluiden kilpailutukseen saapui määräaikaan 16.10.2015 mennessä seitsemän osallistumishakemusta. Hankintayksikkö valitsi osallistumishakemusten perusteella neuvotteluihin kolme toimittajaa: Capgemini Finland Oy:n, Fujitsu Finland Oy:n ja Hewlett-Packard Oy:n.

Osallistumishakemuksen olivat jättäneet Capgemini Finland Oy, CGI Suomi Oy, Fujitsu Finland Oy, Hewlett-Packard Oy, Oy IBM Finland Ab ja Tieto Healthcare & Welfare Oy (kaksi hakemusta). Kaikki seitsemän osallistumishakemusta olivat hankintailmoituksen ja osallistumispyynnön mukaisia. Soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita oli siten enemmän kuin neuvotteluvaiheeseen osallistuviksi toimittajiksi voitiin valita.

Ehdokkaiden järjestys muodostettiin osallistumispyynnössä ilmoitetun pisteytyksen perusteella. Pisteytys perustui viiteen ehdokkaan aikaisempaan käyttöpalveluiden toimitukseen. Jokaisen toimitusreferenssin osalta pisteytettiin 13 toimituskyvyn laatua ja laajuutta mittaavaa palvelua, jotka liittyivät muun muassa työpöytäpalveluihin, tietokantapalveluihin, järjestelmähallintaan, kuormantasaukseen, tietoturvaan ja kapasiteettipalveluihin.

– Saimme seitsemän erittäin laadukasta osallistumishakemusta, mutta määrittelemiemme kriteerien perusteella  nämä kolme erottuivat kuitenkin selkeästi joukosta. Olen erittäin tyytyväinen, että pääsemme tässä nopeasti eteenpäin, varmistamaan Apotille laadukkaat, Suomeen sijoittuvista konesaleista tuotettavat  korkean käytettävyyden  käyttöpalvelut, toimitusjohtaja Hannu Välimäki toteaa.

Valittujen kolmen toimittajan kanssa aloitetaan hankintamenettelyn mukaiset neuvottelut 16.11.2015 alkaen. Neuvotteluvaiheen jälkeen laaditaan lopullinen tarjouspyyntö, jonka perusteella tarjoajat tekevät tarjouksensa. Tarjousvertailun perusteella tehdään hankintapäätös asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöpalveluiden toimittajasta tämänhetkisen arvion mukaan huhtikuussa 2016.

 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Hannu Välimäki, p. 040 196 6311

Tilaa Apotin uutiskirje