HUS Akuutin etävastaanotot saaneet hyviä tuloksia Apotin ansiosta: ”Koko hoitopolusta mitattavaa tietoa”

14.10.2022 TiedoteDigitalisaatio

Potilaat ovat päässeet etävastaanotoille HUS Akuutissa viime vuoden syksystä lähtien. Tähän mennessä etävastaanotoilla on hoidettu jo yli 1600 potilasta. Tiedolla johtaminen auttaa luotettavan datan hyödyntämistä palvelun jatkokehittämisessä.

HUS Akuutin etävastaanottohankkeen ensimmäinen pilotti käynnistettiin lokakuun alussa 2021. Toinen pilotti käynnistettiin tunnistettujen korjausten jälkeen maaliskuussa 2022 ja se jatkuu vuoden loppuun asti. Koko projektin lähtökohtana on parantaa päivystyspalvelujen saatavuutta teknologian avulla sekä vähentää työtaakkaa päivystyksissä.

– Tavoitteena on, että etävastaanotot tulisivat pysyväksi osaksi HUS Akuutin toimintaa. Arvioimme ja kehitämme toimintaa jatkuvasti sekä tutkimme kertyvää dataa tarkasti, HUS Akuutin palvelupäällikkö ja hankkeen projektipäällikkö Hanna Vainio kertoo.

Potilasturvallisuus etävastaanottojen perusta – Apotti mahdollistaa tiedolla johtamisen

Tarve etävastaanotoille on ollut valtava. Silti ennakkoluuloilta ei vältytty. Kun Vainio lähti työparinsa käynnistämään projektia syksyn alussa 2021, sai hän niskaansa kritiikkiä. Moni pelkäsi, ettei etävastaanotto olisi potilaalle turvallista.

– Potilasturvallisuus on ollut keskiössä alusta lähtien, Vainio kuitenkin painottaa.

Apotti-järjestelmä mahdollisti tiedolla johtamisen jo suunnitteluvaiheessa. Apotista saadun datan ansiosta pystyi näkemään, minkälaisia potilaita Päivystysavusta on ohjattu päivystyspoliklinikalle. Tiedon avulla pystyi kartoittamaan, mitä eri sairausryhmiä voi etävastaanotoilla hoitaa ja millaisia riskejä hoitoon voisi liittyä. Sopivien potilasryhmien rajauksen jälkeen ne integroitiin Päivystysavun hoidontarpeen arvioinnin appiin. Lisäksi kehitettiin arviointiprotokolla, jolla varmistetaan se, ettei etävastaanotolle ohjaudu kriittisesti liian sairaita potilaita.

– Potilaat ohjautuvat etävastaanotolle ainoastaan Päivystysavun kautta. Potilaalla on aina ensin hoitajakontakti, joka tekee hoidontarpeen arvioinnin. Hoitaja tekee ajanvarauksen etävastaanotolle.

Päivystysavun ja etävastaanottojen toiminnassa ja raportoinnissa Apotti on mahdollistanut sen, että tieto liikkuu potilaan mukana luotettavasti, koko prosessin ajan. Usein jopa ennakoiden.

– Aina sanotaan, että tieto liikkuu potilaan mukana. Apotti ja Maisa ovat mahdollistaneet sen, että tieto liikkuu jo ennen kuin potilas itse liikkuu, Vainio naurahtaa.

Tiedolla johtaminen muutti mielipiteet positiiviksi

Apotin raportointitoiminnot ovat avainasemassa, jotta hankkeen etenemistä on voitu seurata tietoon perustuen. Esimerkiksi syyskuun puoliväliin 2022 mennessä etävastaanotoilla on hoidettu 1 625 potilasta. E-reseptejä on kirjoitettu yhteensä 819 kappaletta.

– Noin 16 prosenttia potilaista on ollut etävastaanotolla erityyppisten hengitystieinfektioiden takia. Etävastaanotolla toinen tyypillinen potilasryhmä ovat myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja erilaisista kiputiloista kärsivät, Vainio kertoo.

Apotin ansiosta pystytään tuottamaan koko hoitopolusta mitattavaa tietoa ja se on puolestaan muuttanut ammattilaisten mielipiteet etävastaanotoista positiiviseksi. Vainion mukaan hoitopolkua seurataan aina etävastaanotosta 21 päivän ajan käynnistä ja sitä, joutuuko potilas tuona aikana uudestaan päivystyshoitoon. Lukujen valossa näin kävi vain harvoin. Esimerkiksi 4.3.–31.5. 2022 välisenä aikana hoidettiin etävastaanotoilla 601 potilasta. Näistä potilaista 83 prosenttia pystyttiin hoitamaan kokonaan etänä niin, ettei heille tullut seurantakäyntiä 21 vuorokauden aikana. Tämä tarkoittaa 501 henkilöä. Myös hoidon tarpeen arviointi toimii etänä yhtä ammattimaisesti kuin livenäkin. Esimerkiksi 4.3.–31.5. välisenä aikana yhteensä 49 potilaan kohdalla etävastaanoton lääkäri ohjasi potilaan suoraan päivystyspoliklinikalle.

– Olemme pystyneet osoittamaan sen, että potilasturvallisuus on varmistettu prosessin kaikissa vaiheessa, Vainio lisää.

Myös etävastaanottoa käyttäneiltä potilailta on saatu kiitettävää palautetta sen helppoudesta ja siitä, miten paljon mukavampaa on sairastaa kotona kuin raahautua päivystykseen. Etävastaanotto säästää luonnollisesti matkakuluissa eikä esimerkiksi lastenhoitoa tarvitse erikseen miettiä.

Kehitystyössä tulee muistaa laajasti yhteistyö ja datan hyödyntäminen

Etävastaanottojen kehittämisessä avainasemassa on ollut eri osa-alueiden yhteistyö. Toimivaa etävastaanottomallia ei voi kehittää ilman koko hoitoprosessin ymmärtämistä ja toimivaa kommunikaatiota eri alueiden välillä. Jokainen potilas, joka voidaan hoitaa etänä, on pois päivystyspoliklinikalta.

– Etävastaanotto säästää resursseja päivystyspoliklinikalla ja vapauttaa lääkäreiden aikaa niille potilaille, joiden tila vaatii fyysistä läsnäoloa.

Myös hoitajapulan taltuttamiseksi tiedolla johtaminen on hyödyllistä.

– Apotissa on mieletön määrä tietoa. Olisi tärkeää. että ihmiset lähtisivät hyödyntämään tietoa, koska sitä kautta pystyy tunnistamaan kohtia, joissa digipalvelut voisivat olla hyödyksi. Tiedon ja systemaattisen mittauksen kautta voidaan tehdä uudistuksia, joista on hyötyä monesta näkökulmasta, Vainio summaa.

Tilaa Apotin uutiskirje