Apotti pian käyttöön HUS Peijaksessa

7.11.2018 Tiedote

Apotti-järjestelmä otetaan ensimmäiseksi käyttöön HUS Peijaksen sairaalassa 10. marraskuuta.

Peijaksen sairaala palvelee asiakkaitaan normaalisti myös käyttöönoton 9.–11.11. aikana. Uuden järjestelmän käytön alkuvaiheessa voi toiminnassa kuitenkin esiintyä tilapäistä hitautta.

Apotti-järjestelmä on aiempiin järjestelmiin verrattuna laaja ja tarjoaa paljon uudenlaisia mahdollisuuksia. Apotti on kouluttanut useita satoja tukihenkilöitä, jotka ovat yksiköissä käyttöönottoaikana sairaalahenkilökunnan apuna. Useat aikaisemmat Epic-käyttöönotot ovat opettaneet, että todellinen oppiminen tapahtuu järjestelmää käyttämällä ja tämä on huomioitu koulutusohjelmassamme. Sairaalan henkilökuntaa jatkokoulutetaan järjestelmän syvällisempään käyttöön ja muokkaamaan ja räätälöimään omaa näkymäänsä järjestelmässä tukemaan juuri omaa työtä.

Apotin pohjana on valmis Epic-järjestelmä, joka on käytössä miljoonilla käyttäjillä ympäri maailmaa. Apotti-järjestelmä on muokattu vastaamaan suomalaisia tarpeita ja toiminnallisuudet on rakennettu yhdessä tuhansien kokeneiden Apotti-organisaatioiden sote-ammattilaisten kanssa. Näin on haluttu varmistaa, että järjestelmä vastaa aidosti käyttäjien tarpeisiin. Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen Apotti-järjestelmän koko potentiaalista on käytössä vasta osa ja järjestelmää kehitetään koko ajan. Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheistetusti HUSin, Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen, Kauniaisen ja Tuusulan alueella. Myös Kerava on tehnyt päätöksen Apottiin liittymisestä.

Lisätietoja:
HUS mediadesk, p. 050 427 2875
Oy Apotti Ab, viestintäjohtaja Johanna Klemetti, p. 040 704 1148

Apotti on muutoshanke, jossa otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisen kokonaisuutena. Apotissa ovat mukana HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula. Muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen hankintasopimuksen mukaisesti.

Apottia ovat olleet rakentamassa sadat sote-alan ammattilaiset. Näin on voitu varmistaa, että järjestelmä vastaa aidosti käyttäjien tarpeisiin.

Tilaa Apotin uutiskirje