Apotti osallistuu TIETO22-harjoitukseen

16.3.2022 Tiedotesote

TIETO22-harjoitus on Suomen suurin yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaharjoitus laajojen kyberhäiriöiden varalta. Harjoituksen tavoitteena on harjoitella yhteiskunnan keskeisiä palveluita tuottavien yritysten selviämistä kyberhäiriöistä sekä viranomaisten tukitoimia yritysten toimintakyvyn palauttamiseksi. Oy Apotti Ab on mukana harjoituksessa ensimmäistä kertaa.

Yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisten toimintojen sekä julkisen viestinnän toimivuus nojaa palveluista vastaaviin yrityksiin ja niiden tietojärjestelmiin. Laajat kyberhäiriöt vaarantavat yhteiskunnan toimintakyvyn ja vakavimmillaan kansalaisten turvallisuuden. Digitaalisen yhteiskunnan varautuminen ja kyberhäiriöiden hallinta vaatii tiivistä ja saumatonta yhteistoimintaa yrityksen asiakkaiden, kumppaneiden ja viranomaisten kesken.

− Harjoituskokonaisuus auttaa meitä kehittämään jatkuvuudenhallintaamme, varautumistamme ja kriisiviestintäämme kyberhyökkäysten varalta, Apotin tietoturvajohtaja Henry Kylänlahti kertoo.

− Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn varmistaminen kyberhäiriötilanteessa on äärimmäisen tärkeää. Oy Apotti Ab:n tuottamien järjestelmäpalveluiden luonteen vuoksi tietosuoja- ja tietoturva-asiat ovat korostuneen tärkeässä roolissa.

Apotti-järjestelmä on jo yli 47 000:n sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen päivittäinen työkalu.

− Haluamme Apotissa jatkuvasti kehittää omaa toimintaamme mahdollisiin uhkiin varautumiseksi. Häiriötilanteisiin varautuminen on tärkeä osa vastuullisen organisaation toimintaa, Kylänlahti toteaa.

 

TIETO22-harjoitus jatkuu 9.11.2022 saakka ja sen organisoinnista vastaa Huoltovarmuusorganisaation Digipooli yhteistyössä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. Harjoituksen järjestämisestä vastaa Huoltovarmuuskeskus. TIETO22-harjoitus on osa pidempiaikaista jatkumoa; harjoituksia on järjestetty eri muodoissa säännöllisesti joka toinen vuosi 1980-luvun lopusta asti.

Lisätietoja TIETO22-harjoituksesta Digipoolin verkkosivuilla.

Tilaa Apotin uutiskirje