Apotti on tulevaisuuden ratkaisu

6.11.2022 Blogikäytettävyys

Toimittaja Anu Nousiaisen laaja artikkeli Sairauskertomus julkaistiin Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä 5.11.2022. Keskustelin itsekin toimittajan kanssa pitkään juttua varten. Kävimme läpi Apotin tilannetta, pitkän tähtäimen tavoitteita ja hyötyjä. Artikkelissa näkökulma oli kuitenkin puhtaasti käytettävyydessä.

Apotti-järjestelmä on todella laaja kokonaisuus. Se yhdistää ensimmäisenä maailmassa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon samaan järjestelmään. Käytettävyyden arviointikaan ei ole aivan yksiselitteistä: tiedämme järjestelmän toimivan tietyissä toiminnoissa – esimerkiksi tehohoidossa ja naistentautien ja synnytysten erikoisalalla – varsin hyvin. Samalla tiedämme, että toisaalla järjestelmän käytettävyyteen liittyy merkittäviä haasteita.

Me Apotissa otamme käytettävyyteen liittyvän kritiikin erittäin vakavasti: tavoitteenamme on kehittää järjestelmää niin, että se tukee sosiaali- ja terveydenhuollon huippuammattilaisten työtä parhaalla mahdollisella tavalla. Käytettävyyttä kehitetään määrätietoisesti Apotti 2.0 -ohjelmassa. Kuluvan vuoden aikana ammattilaisten työtä helpottamaan on valmistunut jo yli 150 muutosta. Kehitystyön keskiössä on käyttöliittymän yksinkertaistaminen: jotta päivittäinen työ olisi mahdollisimman sujuvaa, piilotetaan näkymästä osia, joita ammattilainen ei työssään aktiivisesti tarvitse. Työ on saatu valmiiksi urologian, ortopedian ja yleissisätautien erikoisaloilla ja jatkuu perusterveydenhuollon ja muiden erikoissairaanhoidon erikoisalojen puolella.

Apotin lääkitystoiminnallisuudet nousevat toistuvasti esiin käytettävyyskritiikissä. Lääkitystoiminnallisuuksia on kehitetty ja kehitetään edelleen korkealla prioriteetilla. Aiemmissa järjestelmissä potilaalla on saattanut olla yksi lääkelista, jossa olivat sekaisin kotilääkkeet ja sairaalan osastolla käytetyt lääkkeet. Apotissa nämä on erotettu kahdeksi listaksi, jotta ne pysyisivät ajan tasalla. Merkittävä haaste liittyy Reseptikeskuksessa olevien tietojen ajantasaisuuteen. Reseptikeskushaku ja sieltä tulevan tiedon ajantasaistaminen on tärkeää, jotta potilaalle määrätty lääkitys olisi ajantasaisesti kirjattu. Apotissa noudatetaan jo rakenteisuutta Reseptikeskushaun yhteydessä – jatkossa tämä tulee pakolliseksi muillekin. Ikävä kyllä potilasturvallisuuden varmistamiseksi tehtävä vanhentuneiden reseptien siivous ja tiedon rakenteistaminen tuottavat lääkäreille lisätyötä. Tilanne kuitenkin helpottuu koko ajan.

Käytettävyyden jatkuvan kehittämisen lisäksi tulee varmistaa, että kiireisillä ammattilaisilla on riittävät mahdollisuudet osallistua järjestelmäkoulutukseen. Järjestelmän oikeista, tehokkaista käyttötavoista tulee myös sopia yksiköissä.

Vaikka käytettävyyden kehittäminen onkin ensiarvoisen tärkeää, on hyvä huomata, että järjestelmä toimii ja sitä käyttää kaikkiaan jo 47 000 sote-ammattilaista: kuukaudessa Apotin avulla hoidetaan esimerkiksi noin 36 000 päivystys- ja 280 000 vastaanottokäyntiä, 2,8 miljoonaa määräystä, 28 000 lähetettä ja 7 800 leikkausta. Maisa-asiakasportaalin kautta varataan noin 18 000 aikaa ja lääkkeiden viivakoodeja luetaan noin 900 000 kuukaudessa. Viivakooditarkistus on merkittävä potilasturvallisuutta lisäävä tekijä: sen avulla vältettiin HUSissa yli 440 000 lääkitysvirhettä vuonna 2021.

Keskustelun taustaksi on syytä luoda katsaus myös Apotin historiaan. Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012. Pontimena oli Uudenmaan kuntien ja HUSin kunnianhimoinen tavoite rakentaa maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Apotti on alusta alkaen ollut muutoshanke: tavoitteena on kehittää laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, yhtenäistää toimintatapoja ja tuoda asiakas- ja potilastiedot sote-ammattilaisten käyttöön reaaliaikaisesti lain sallimissa rajoissa.

Asiakas- ja potilastieto- sekä toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ei ole aivan yksinkertaista. Apotti-hankkeen suunnitteluvaihe kesti vuoden ja sen aikana tehtiin mm. useita selvityksiä ja analyysejä. Hankintavaihe kesti vuodet 2013–2016. Sen aikana kävi selväksi, ettei monikaan järjestelmä kykene täyttämään hankkeen kunnianhimoisia vaatimuksia. Asiakas- ja potilastietojärjestelmistä puhuttaessa tulisikin aina ottaa huomioon eri ratkaisujen toiminnallinen laajuus. Osa järjestelmistä on kehitetty pitkälti tiettyyn tarkoitukseen, kuten vaikkapa tehohoitoon. Osa järjestelmistä kattaa laajemman kokonaisuuden, mutta niissä ei välttämättä ole niin paljon toiminnallisuuksia ja toiminnan ohjausta. Apotti on kaikilla mittareilla laaja järjestelmä.

Järjestelmätoimittajaksi valikoitui syksyllä 2015 Epic Systems Corporation. Päätös perustui pisteytykseen ja määräytyi ratkaisujen laadullisten ominaisuuksien sekä hinnan perusteella. Laadullisia ominaisuuksia olivat ratkaisun käytettävyys, toiminnallisuus, laajuus, avoimuus ja ylläpidettävyys sekä tarjoajan käyttöönottokyky. Valinnassa laatukriteereillä oli 60 prosentin ja hinnalla 40 prosentin painoarvo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemykset ovat ohjanneet Apotti-kehitystä alusta alkaen: eri vaiheissa on ollut mukana noin 5 000 HUSin ja Uudenmaan kuntien sote-ammattilaista. Hankintavaiheessa ammattilaiset tuottivat järjestelmälle yli 5 000 toiminnallista vaatimusta. Tämän jälkeen he ovat olleet mukana järjestelmän konfiguroinnissa, esim. työnkulkujen tuottamisessa, testaamisessa ja nyt jatkokehityksessä. Apottiin liittyvät päätökset on alusta asti tehty ohjausryhmässä, jossa on Apotin kaikkien asiakkaiden edustus sekä laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja ICT-sektorin tuntemusta. Hankkeen vaiheisiin ja päätöksentekoon voi tutustua tarkemmin verkkosivuillamme.

Epicin ratkaisu valittiin mm. sen laajojen kyvykkyyksien ansiosta. Asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuja tuleekin pohtia pitkällä aikajänteellä ja ennakoida tulevia tarpeita. 1.1.2023 toimintansa aloittavat hyvinvointialueet tarvitsevat rakenteiseen tietoon perustuvia järjestelmiä saadakseen käyttöönsä resurssien kohdentamisen ja toiminnan kehittämisen edellyttämää dataa ja hyötyäkseen näin aidosti digitalisaatiosta. Tärkeä osa kokonaisuutta ovat myös kansalaisten helppokäyttöiset digipalvelut. Apotin Maisa-asiakasportaalia käyttää jo yli 900 000 kansalaista ja palvelu saa käyttäjiltään hyvät arvosanat.

Vielä nuori Apotti-järjestelmä kehittyy jatkuvasti ja yli 10 000 kehittäjän kansainvälinen verkosto tuo edistyneet, mm. tekoälyyn pohjautuvat ratkaisut suomalaisen soten käyttöön: tulevaisuudessa esim. potilaan ja lääkärin välinen keskustelu voidaan kirjata tekoälyn avulla, tehtävien automatisoinnilla voidaan vapauttaa sote-ammattilaisten aikaa eniten apua tarvitsevien asiakkaiden ja potilaiden kohtaamiseen ja Big Data voi auttaa seulomaan harvinaisia oireita ja niiden parhaita hoitokäytäntöjä suuresta tietomassasta. Apotti-järjestelmä tarjoaa sote-ammattilaisille alati kehittyvän ja kokonaisvaltaisen ratkaisun, potilaille ja asiakkaille saumattoman palveluketjun ja kehittyneet digitaaliset palvelut, ja sote-palveluiden kehittäjille tehokkaat työkalut tiedolla johtamiseen. Apotti on tulevaisuuden ratkaisu.

Hannu Välimäki
toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab

Tilaa Apotin uutiskirje