Apotti luo mahdollisuuksia suomalaisille asiantuntijayrityksille

10.1.2017 Tiedote

Apotti-hankkeen asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyyn on nyt valittu yritykset. Puitesopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa sujuva hankintamenettely myöhemmin mahdollisesti tehtävillä minikilpailutuksilla. Näin saadaan joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita, kulloiseenkin tarpeeseen räätälöityjä asiantuntijapalveluita tukemaan Apotin ja sen kumppanien tarpeita.

Puitesopimuksella mahdollistetaan vuoropuhelu puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kanssa ja toteutetaan asiantuntijapalvelut toimittajien parhaaksi katsomilla tavoilla siten, että lopputulokset ovat mahdollisimman laajasti hyödynnettävissä.

Asiantuntijapalvelut sisältyvät Apotin kokonaiskustannusarvioon. Sopimuksen kesto on kaksi vuotta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa enimmillään kahden optiovuoden ajan.

Epic-asiantuntijapalvelut:
• nnIT A/S
• HCigroup
• Hewlett Packard Oy
• Optimum Healthcare IT

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmien integraatiopalvelut:
• Atostek Oy
• Siili Solutions Oyj
• CSAM MediWare Oy
• Salivirta Oy
• Visma Consulting Oy
• Citrus Solutions Oy
• Innofactor Plc
• Affecto Finland Oy
• L-Force Oy
• Hewlett Packard Oy

Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut:
• QPR Software Plc
• Relator Oy
• Atostek Oy
• Siili Solutions Oyj
• Capgemini Finland Oy
• Gofore Oy
• Silver Planet Oy
• Netum Oy

Projektinhallinnan koulutus- ja kehittämispalvelut:
• Consultor Finland Oy
• Dovre Group Oyj
• Hewlett Packard Oy
• Innofactor Plc
• Optimum Healthcare IT
• Qentinel Quality Intelligence Oy
• Suomen Projekti-Instituutti Oy
• Tieto Finland Oy
• Wakaru Oy

Microsoft Office 365 kehitys- ja asiantuntijapalvelut:
• Alfame Systems Oy
• Citrus Solutions Oy
• Atea Finland Oy
• Visma Consulting Oy
• Hewlett Packard Oy
• CGI Suomi Oy
• Innofactor Plc

Testauspalvelut:
• Knowit Oy
• Hewlett Packard Oy
• Sogeti Finland Oy
• HCigroup
• CGI Suomi Oy
• Qentinel Quality Intelligence Oy
• Adusso Oy

Tietoturvallisuus, auditoinnit ja varautuminen:
• Relator Oy
• Sogeti Finland Oy
• Capgemini Finland Oy
• Visma Consulting Oy
• CGI Suomi Oy
• Citrus Solutions Oy
• Nixu Oyj

Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut:
• Hewlett Packard Oy
• Atea Finland Oy
• Sofigate Oy
• HCigroup
• Capgemini Finland Oy
• Tieto Finland Oy
• Deloitte Oy

Operatiivisen toiminnan, toimintaprosessien ja palveluiden kehittäminen:
• Relator Oy
• Siili Solutions Oyj
• Gofore Oy
• Citrus Solutions Oy
• Hewlett Packard Oy
• Alfame Systems Oy
• Sofigate Oy
• Deloitte Oy
• QPR Software Plc
• HCigroup
• Nordic Healthcare Group

 

Tilaa Apotin uutiskirje