Apotti laajeni Vantaalle

11.5.2019 Tiedote

Apotti-järjestelmä otettiin Vantaalla käyttöön suurimmassa osassa terveys- ja perhepalveluita sekä vanhuspalveluissa lauantaina 11.5.2019.

Apotin käyttäjäkunta laajeni varhain lauantaiaamuna, jolloin 2 300 Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista liittyi järjestelmän piiriin. Käyttöönotto sujui odotusten mukaan.

– Kiitos isosta yhteisestä työstä ja voimanponnistuksesta. Nyt meillä on käytössä uusi, moderni eri ammattilaisten yhteinen järjestelmä, joka kehittyy käyttökokemusten myötä koko ajan, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen iloitsee.

Vantaan kaupungin henkilökuntaa on tukemassa laaja joukko Apotin, HUSin ja Epicin asiantuntijoita sekä etänä että kiertävänä kenttätukena. Järjestelmää käyttävien ammattilaisten tueksi on lisäksi koulutettu noin 330 vantaalaista tukihenkilöä, jotka auttavat käyttäjiä paikan päällä Vantaan eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä.

Vantaan sote-ammattilaisia on koulutettu uuden järjestelmän käyttöön jo viime vuoden lopulta lähtien. Tänä keväänä on kerrattu ja harjoiteltu järjestelmän käyttöä harjoitusympäristössä. Apotti muuttaa toiminta- ja kirjaamistapoja, joten uuden järjestelmän käyttäminen voi viedä alkuun ammattilaiselta enemmän aikaa kuin aiemmin. Tämä johtuu siitä, että järjestelmään kirjataan tiedot rakenteisessa muodossa, eli kirjaukset tehdään yhteisten, etukäteen sovittujen kirjaamispohjien mukaan.

Alun totuttelun jälkeen Apotti tulee sujuvoittamaan ja ohjaamaan ammattilaistan työtä. Työntekijäroolista riippuen järjestelmään on rakennettu lisäksi erilaisia koontinäyttöjä ammattilaisille. Työn hallinta lisääntyy, kun järjestelmä tuottaa tietoa esimerkiksi tehtävistä ja niiden seurannasta. Järjestelmässä on myös ohjaavia työnkulkuja ja järjestelmä muistuttaa, jos jokin vaihe on jäänyt tekemättä. Näin Apotti helpottaa työntekijöiden muistikuormaa ja lisää asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Käyttöönoton jälkeen jatkuu järjestelmän muokkaus

Apotti-järjestelmään on tehty paljon parannuksia sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön syksyllä HUS Peijaksen sairaalassa Vantaalla. Maailman ensimmäistä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot yhdistävää järjestelmää on testattu paljon. Silti Vantaalla ja Apotissa on varauduttu tuhansiin vikailmoituksiin ja tukipyyntöihin ensimmäisinä viikkoina.

Järjestelmän käyttäjiä kehotetaan aktiivisesti raportoimaan havaitsemistaan ongelmista, jotta ne saadaan pikaisesti korjattua. Palautejärjestelmän kautta tuleva kehityspalaute on toivottavaa, jotta järjestelmää saadaan kehitettyä ammattilaisia parhaiten palvelevaan muotoon. Apotin rakentaminen ja kehitystyö jatkuvat sitä mukaa, kun lisää käyttäjiä tulee sen piiriin. Kaikki havainnot raportoidaan jatkokehitystä varten.

– Vasta käytäntö lopulta osoittaa, mikä toimii parhaiten. Otamme mielellämme palautetta vastaan, että pääsemme ongelmiin mahdollisimman pian käsiksi, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki sanoo.

Seuraava käyttöönotto on marraskuussa 2019, jolloin mukaan Apotti-järjestelmään liittyvät Vantaan suun terveydenhuolto, päihdepalvelut, vammaispalvelut, työllisyyspalvelut ja perheoikeudelliset asiat.

Oy Apotti Ab syntyi kuntien ja HUSin yhteisestä tahdosta rakentaa maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Apotti-järjestelmä Apotti otetaan käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella sekä Apotti-kunnissa vaiheittain. Peijaksen jälkeen Apotin käyttöönottoa jatketaan porrastetusti niin, että vuoden 2020 lopussa järjestelmällä on noin 45 000 käyttäjää ja sen piiriin kuuluu 1,6 miljoonaa kuntalaista.

Tilaa Apotin uutiskirje