Apotti-koulutusten suunnittelussa huomioidaan käyttäjien yksilölliset tarpeet

6.4.2017 Tiedote

Kun sote-ammattilainen ilmoittautuu Apotti-koulutukseen, valitsee hän Apotin verkko-oppimisjärjestelmästä roolinsa mukaisen koulutuksen. Jokaiselle työntekijälle on pyritty järjestämään juuri hänen työnkuvaansa vastaava koulutus: hoitajat saavat oman koulutuksen, lääkärit ja sihteerit omansa.

Tällainen lähtökohta on täysin uusi, että ensin katsotaan, millaisia tehtäviä kukin tekee työssään ja sitten koulutetaan näiden tarpeiden mukaisesti.

 

Apotin pääkouluttajat tekevät yhteistyötä käyttäjien kanssa

Oy Apotti Ab:ssa työskentelee koulutuspäällikön lisäksi 16 pääkouluttajaa, jotka suunnittelevat koulutuskokonaisuudet, tuottavat koulutusmateriaalit ja kouluttavat varsinaiset kouluttajat. He ovat kokeneita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, opettajia ja kouluttajia. Monella on kokemusta myös tietojärjestelmien muutosprojekteista.

– Meillä on hyvä toisiamme täydentävä tiimi. Jos jotain ei itse tiedä, ei ole huolta, etteikö joku pystyisi auttamaan, sanoo pääkouluttaja Terhi Palokangas.

– Tiimityöskentelyn hyödyt näkyvät, kun tehdään koulutusmateriaaleja yhdessä, jatkaa pääkouluttaja Lotta Wilkinson.

Koulutusten suunnittelussa on tällä hetkellä käynnissä roolianalyysivaihe. Pääkouluttajat ovat käyneet yli sadassa Vantaan ja Peijaksen yksiköissä haastattelemassa 500:aa sote-ammattilaista ensimmäisen käyttöönoton koulutuksia varten.

– Saadun tiedon perusteella ammattilaisia on ryhmitelty eri koulutusohjelmiin. Lisäksi on kerätty ammattilaisten ajatuksia koulutuksista. Esimerkiksi toive, että järjestelmän kouluttajilla olisi kokemusta varsinaisesta työstä, on peräisin roolianalyysikäynneiltä, kertoo Wilkinson.

 

Pääkouluttajat puhuvat niin sote-kieltä, koulutuskieltä kuin Epic-kieltä

Pääkouluttajat ovat jakautuneet Apotin eri moduuleihin, kuten lääkitys- tai päivystysmoduuliin. He työskentelevät tiiviisti sekä koulutustiimissä että kukin omassa moduulissaan. He ovat suorittaneet myös järjestelmäntoimittaja Epicin sertifiointikoulutuksen.

– On tosi hyödyllistä, että ymmärrämme syvällisemmin, miten järjestelmä toimii, toteaa Palokangas.

Yhteistyö muiden pääkouluttajien kanssa mahdollistaa sen, ettei turhaan tehdä samaa asiaa moneen kertaan.

– Saamme omiin koulutuksiimme hyvin tietoa siitä, mitä on tulossa.

Kouluttajien kouluttaminen alkaa syksyllä 2018. Sitä ennen pääkouluttajien pitää suunnitella Apotti-koulutusten koulutusmateriaalit ja demot.

– Meidän ”GoLive:mme” on jo elokuussa, vaikka varsinainen käyttöönotto tapahtuu vasta marraskuussa. Käyttäjien tuki jatkuu toki käyttöönoton jälkeenkin, Wilkinson tähdentää.

 

Apotti-koulutuksille on asetettu korkeat tavoitteet

Apotti-koulutuksen visio kuuluu: Suomalaisille sote-ammattilaisille räätälöity korkealaatuinen, innovatiivinen ja loppukäyttäjälähtöinen koulutus.

– Koulutuksia suunniteltaessa otetaan huomioon, että ihminen on aktiivinen oppija. Luokkahuoneopetuksessakin pyritään tukemaan ongelmalähtöistä oppimista ja hyödyntämään ammattilaisten omia kokemuksia, selittää pääkouluttaja Mari Rajaniemi.

Harjoitustehtävät jäljittelevät käytännön työtehtäviä. Osallistujille näytetään demoja, joissa tapaus on autentisoitu osallistujien työtehtävien mukaan. Vasta sitten tulevat harjoitustehtävät. Samat ohjeet, joita käytetään koulutuksissa, ovat käytössä käyttöönoton aikana ja sen jälkeen.

– Tapauskorteilla tuodaan mukaan empatiaa ja autenttisuutta. Kerrotaan esimerkiksi, miksi 42-vuotias Pekka tulee vastaanotolle, selventää Rajaniemi.

Koulutuksissa panostetaan myös siihen, että ammattilainen tietää, mitkä asiat hänen päivittäisessä työssään muuttuvat Apotin käyttöönoton jälkeen, ja että hän osaa toimia mahdollisissa ongelmatilanteissa. Verkolla on koulutuksissa tärkeä rooli, sillä koulutettavien määrä on suuri: koulutusohjelmia on 120 ja koulutuspäiviä jopa 700. Verkosta löytyy muuta opetusta tukevaa materiaalia, esimerkiksi videoita.

Koulutusten tuloksia arvioidaan muun muassa keräämällä asiakaspalautetta. Näin siirretään ensimmäisen käyttöönoton opit tuleviin käyttöönottoihin.

 

Tilaa Apotin uutiskirje