Apotti käynnistää muutosneuvottelut osana toimintansa kehittämistä

4.10.2023 TiedoteApotti

Oy Apotti Ab käynnistää muutosneuvottelut taloudellisin ja tuotannollisin perustein.

Syynä muutosneuvottelujen käynnistämiseen ovat Apotin asiakkaiden toimintaan eli sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät suuret kustannuspaineet, ja tästä johtuva tarve kehittää edelleen yhtiön toimintatapoja.

Muutosneuvottelujen ensisijaisena tavoitteena eivät ole henkilöstövähennykset, vaan organisaation toiminnan kehittäminen. Organisaatiomuutokset, henkilöstövaikutukset ja/tai työsuhteen olennaisten ehtojen muutokset voivat koskea enintään 100 henkilöä.

Tilaa Apotin uutiskirje