Apotti-järjestelmän käyttöönotto etenee HUSissa ja Vantaan kaupungilla

1.2.2020 Tiedote

Apotti-järjestelmän käyttö laajeni 1.2.2020 Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueille ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköihin. Vantaalla vammaispalvelut, päihdepalvelut, asunnottomien asumispalvelut, maahanmuuttajapalvelujen Uusiniityntien asumisyksikkö ja osa perheoikeudellisista asioista (olosuhdeselvitykset ja tapaamispaikkatoiminta) liittyivät myös asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi.

Apotti-järjestelmän käyttöönotto on suuri potilas- ja asiakastiedon hallinnan toiminnan ja toimintatapojenuudistus. Tiedot kirjataan järjestelmään rakenteisessa muodossa aiempaa yhdenmukaisemmin, mikä parantaa potilasturvallisuutta ja tiedon laatua. Vapaan tekstin sijaan käytetään rakenteista eli valmista määrämuotoista tai valikosta haettua tietoa. Rakenteinen tieto vähentää tulkinnanvaraisuutta ja mahdollistaa tiedon luotettavan vertailun.

Apotin myötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö tiivistyy ja toimintaa voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi. Yhdenmukaiset toimintatavat vahvistavat myös potilasturvallisuutta.

Ennen käyttöönottoa kaikille uusille käyttäjille on järjestetty järjestelmäkoulutusta. Lisäksi sekä HUSissa että Vantaalla on koulutettu henkilökunnan joukosta tukihenkilöitä järjestelmän käytön ja käyttöönoton tueksi.

Maisa-asiakasportaalin käyttö laajenee

Sähköisen asioinnin palvelun, Maisan, käyttöönotto laajenee edelleen. Maisan avulla asiakkaat ja potilaat saavat tietoturvallisen sekä ajasta ja paikasta riippumattoman asiointikanavan, joka mahdollistaa yhteydenpidon omaan hoitoyksikköön sekä antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet osallistua omaan hoitoon.

Eri hoito- ja palveluyksiköt HUSissa ja Vantaalla ottavat Maisan ominaisuuksia käyttöön vaiheittain.

Tilaa Apotin uutiskirje