Apotti-järjestelmän käyttäjämäärät kasvussa

4.11.2019 Tiedote

Vuonna 2015 tehtiin laskelmat Apotin investointien ja kehitystyön rahoittamiselle vuosille 2016−2021. Apotin laajennuttua Tuusulaan ja Keravalle sekä käyttäjämäärien kasvettua merkittävästi, on Apotin yhtiökokous päättänyt hakea omistajiltaan lisää lainavakuuksia sekä sidottua pääomaa.

Vuoden 2015 jälkeen järjestelmän käyttäjämäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Alun perin arvioidun 35 000 käyttäjän sijaan, järjestelmää käyttää vuoden 2020 käyttöönottojen jälkeen noin 46 000−50 000 sote-ammattilaista. Apotti-kuntien laajentuminen sekä Tuusulan ja Keravan mukaantulo uusiksi asiakkaiksi kasvattavat paitsi käyttäjämäärää, niin myös resurssien tarvetta.

Apotin kustannuksiin vaikuttavat myös asiakasorganisaatioiden kehitystarpeista tilatut lisätoiminnallisuus- ja konesalin siirtoinvestoinnit, jotka yksittäinen asiakas maksaa, mutta jotka näkyvät Apotin laskelmissa pelkästään kustannuksina.

Lisäksi Apotti tarjoaa asiakasorganisaatioilleen täydentäviä palveluja, kuten Duodecim-päätöksentuki järjestelmä, e-kirje, lääketietokanta, SMS-viestipalvelut sekä videoneuvottelut, jotka Apotti on kilpailuttanut asiakkaan puolesta. Kilpailutus on voitu tehdä isompana kokonaisuutena ja siten säästää asiakkaan kuluja. Nämä näkyvät kustannuksina Apotissa, mutta ovat toisaalta pois asiakkaiden nykyisistä kustannuksista näiden palvelujen osalta.

Apotti-järjestelmän rakentaminen ja käyttöönottaminen erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon nykyiselle arvioidulle 46 000−50 000 käyttäjälle maksaa yhteensä 380 miljoonaa euroa. Summa sisältää muun muassa kaikki tarvittavat lisenssit, koko tarvittavan kehitystyön laajoine integraatioineen, tietoturvallisen ja toimintavarman teknisen käyttöympäristön konesaleineen sekä tarvittavat koulutusmateriaalit ja oppimisympäristöt. Lisäksi hintaan kuuluu muun muassa digitaalinen Maisa-asiakasportaali kaikille Uudenmaan kuntalaisille.
Kun järjestelmä on otettu koko laajuudessaan käyttöön, sen vuosittaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset sisältäen jatkokehityksen ja uudet versiot puolivuosittain maksavat suunnilleen saman verran kuin nykyisten järjestelmien ylläpito. Suurten käyttöönottojen jälkeen Apotin toiminnan rahoitus perustuu pääosin asiakaslaskutukseen.

− Järjestelmän on laskettu maksavan itsensä takaisin noin 7 vuodessa. Integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon hyödyt realisoituvat käyttöönotosta 1–2,5 vuoden aikana riippuen, mistä hyödystä on kyse ja millaista toiminnan muutosta ne edellyttävät, Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

Oy Apotti Ab:n omistavat HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava.

Tilaa Apotin uutiskirje