Apotti-järjestelmän integraatiot muihin järjestelmiin ovat kriittinen osa sen toimintaa

21.12.2023 Apotti-kokemuksiaIntegraatio

Apotti-järjestelmä on maailmankin mittapuulla ainutlaatuinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka vastaanottaa ja lähettää dataa yli sadan muun järjestelmän kanssa. Apotin integraatioiden kautta liikkuu päivittäin noin 6–10 miljoonaa sanomaa.

Tietojen siirtäminen järjestelmien välillä mahdollistaa sen, että toiminnassa tarvittavat tiedot ovat ammattilaisten ja asiakkaiden käytössä oikeaan aikaan. Monimutkaiset sairaustapaukset edellyttävät usein eri erikoisalojen yhteistyötä. Tietojen välittäminen järjestelmien välillä mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyön sekä tietojen jakamisen potilaiden parhaaksi.

Apotin integraatiotiimin esihenkilö Airi Lahti aloittaa selventämällä käsitteitä.

– Apotin järjestelmäintegraatiolla tarkoitetaan tietojen siirtämistä eri järjestelmien välillä. Tietoja kulkee molempiin suuntiin, Apotista ulos ja Apottiin sisään, Lahti sanoo.

– Integraatio voi olla reaaliaikaista eli tiedonsiirtoa, joka tapahtuu välittömästi tietyn järjestelmässä tehdyn toiminnon tai tapahtuneen muutoksen perusteella.

Toisaalta on myös dataa, jota ei tarvitse siirtää heti.

– Nämä käsitellään ajastettuina tiedonsiirtoina, jotka voivat sisältää esimerkiksi päivän aikana tapahtuneet muutokset, tilastotietoja tai raportteja, Lahti sanoo.

Nämä joko muodostetaan sanomiksi, jotka välitetään integraatiossa tai tiedosto siirretään sellaisenaan kohdejärjestelmän saataville. Apotti-järjestelmästä lähetetään esimerkiksi kolmen päivän välein sosiaalihuollon laskutustietoja ja päivittäin maksatukseen liittyviä tietoja Helsingin talousjärjestelmään, joka taas joko laskuttaa asiakasta tai maksaa asiakkaalle.

Integraatiotiimin Anne-Maria Penttilä, Airi Lahti ja Niko Niemelä palaverissa. Kuva: Henri Salonen

Tiedonsiirto palveluiden tukena

Lahti mainitsee, että integraatiotiimin työ jakautuu kahteen osaan: toimivien osien ylläpitoon ja uusien toiminnallisuuksien kehittämiseen. Esimerkkejä kehitystyöstä ovat kesäkuussa käyttöön otettu EBMEDS-päätöksentuki sekä Apotin syksyllä kehittämä ratkaisu Helsingin kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksien käsittelyyn.

Apotti on jo integroitunut noin sadan järjestelmän kanssa. Järjestelmien kirjo on laaja: ne sisältävät kansallisia järjestelmiä kuten Kanta-järjestelmä, DVV:n väestötietojärjestelmä ja THL:n Hilmo, asiakaskohtaisia yleisiä järjestelmiä kuten talousjärjestelmät ja vielä pitkälle erikoistuneita erikoisalojen sovelluksia.

Integraatiotiimi vastaa integraatioiden toimivuudesta. Työhön kuuluu muun muassa Apotti-järjestelmään päivittäin saapuvien 4–5,5 miljoonan sanoman ja Apotista lähtevien 2,5–4 miljoonan sanoman valvonta.

Toisaalta asiakkaille tulee jatkuvasti uusia tarpeita ja järjestelmiä, joihin tai joista on tarve välittää tietoa Apotista tai Apottiin. Näitä kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

– Koska maailma ja teknologia ympärillä muuttuvat jatkuvasti, meidän täytyy muuttaa myös Apottia samaan tahtiin. Kaikki digitaaliset palvelut vaativat jatkuvaa ylläpitoa, mutta kyllä täällä myös tulee asioita valmiiksi, Lahti toteaa loppuun.

Henri Salonen

On brutalistisen arkkitehtuurin arvostaja ja verkkoviestinnän asiantuntija, joka käyttää päivänsä erityisesti visuaalisen viestinnän parissa.

Tilaa Apotin uutiskirje