Apotti-järjestelmällä ei yhteyttä kuolemantapaukseen

30.1.2020 Tiedote

Vastineena Helsingin Sanomien kirjoitukseen 30.1.2020: HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan Apotin alkukuukausien vaaratilanteet on käyty tarkasti läpi ja hän toteaa, että Apotti-järjestelmä ei ole johtanut kuolemantapauksiin.

Lakisääteisiä vaaratilanneilmoituksia tehdään potilastietojärjestelmistä vuosittain Suomessa tuhansia. Ilmoituskynnys pidetään terveydenhuollossa potilasturvallisuuden takaamiseksi matalana. Myös Apotti lähettää havaitsemistaan mahdollisesti potilasturvallisuuteen vaikuttavista järjestelmähäiriöistä ilmoituksen valvontaviranomaisille. Kaikki tehdyt ilmoitukset käydään läpi yhteisesti ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet tilanteen toistumisen ehkäisemiseksi.

Vaikka kaikki käyttäjät koulutetaan, niin järjestelmän omaksuminen vaatii aikaa. Parhaat hyödyt järjestelmässä tulevat näkyviin, kun toiminnallisuudet on omaksuttu ja ne ovat muokkautuneet käytössä huippuunsa. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti havaittujen tarpeiden ja palautteen mukaisesti sekä järjestelmän toimittajan että Apotin toimesta. Järjestelmään tulee myös jatkuvasti parannuksia ja laajennuksia normaalin tuotekehityksen myötä.

Apotti-järjestelmä parantaa potilasturvallisuutta

Apotti-järjestelmän käyttöönotto on iso potilas- ja asiakastiedon hallinnan- toiminnan- ja toimintatapojen uudistus. Tiedot kirjataan järjestelmään rakenteisessa muodossa aiempaa yhdenmukaisemmin, mikä parantaa potilasturvallisuutta ja tiedon laatua. Rakenteinen kirjaaminen tällä tasolla on uutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, mikä kuormittaa alkuun ammattilaisia aiempaa enemmän. Rakenteisen kirjaamisen myötä esimerkiksi lääkitysvirheet vähenevät merkittävästi ja samoin riskipotilaiden painehaavat.

Tanskan kokemuksista opittu

Apotti on käynyt tarkkaan läpi Tanskan ja muiden Epic-järjestelmää käyttävien maiden kokemuksia ja analysoinut haasteisiin johtaneita syitä. Nämä kokemukset on huomioitu Apotti-järjestelmän kehittämisessä sekä käyttöönottojen valmisteluissa ja suunnittelussa.

Apotti-järjestelmän kokonaiskustannukset

Vastoin Helsingin Sanomien artikkelissa esitettyjä tietoja, Apotti-järjestelmän kokonaiskustannukset vuosille 2012−2021 ovat 605 miljoonaa euroa.

Tilaa Apotin uutiskirje