Apotti-järjestelmään integroitu jo yli 50 järjestelmää

18.12.2019 Tiedote

Apotti-järjestelmässä on tuotantokäytössä kymmeniä järjestelmiä keskitettynä integraatioratkaisuna, joissa Apotti on mukana joko tietoa tuottavana tai vastaanottavana järjestelmänä.

Lähivuosina integraatioiden määrä kaksinkertaistuu nopeasti ja tulevaisuudessa Apotti-järjestelmään on liitetty noin 200 järjestelmää, kun kaikki suunnitellut integraatiot on tehty. Vastaava integraatiokokonaisuus on Suomen mittakaavassakin aivan ainutlaatuinen. Apotti-järjestelmään on integroitu kansallisista palveluista esimerkiksi Kelan Kanta-palvelut, VRK:n tarjoamat palvelut, asiakaskohtaisista järjestelmistä esimerkiksi HUS:n laboratoriopalveluita ja Kunta-asiakkaiden taloushallinnon palveluita.

Apotti-järjestelmään tehtiin keväällä 2019 maailman ensimmäistä kertaa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon välinen integraatio samaan järjestelmään. Tietojen näkyvyys on tietosuojasyistä rajattu ammattiroolien mukaiseksi.

Onnistunut integraatio on näkymätön

Integraatio on onnistunut, kun se ei näy käyttäjälle, vaan toimii järjestelmäkokonaisuudessa taustalla mahdollistaen asiakkaan palveluprosessin toteuttamisen. Loppukäyttäjä ei välttämättä edes huomaa käyttääkö hän Apotti-järjestelmää vaiko asiakasorganisaation omaa järjestelmää. Integraation laajuus palveluprosessin sisällä voi vaihdella työpöytäsovelluksesta usean eri järjestelmän kattavaan kokonaisuuteen.

− Järjestelmäintegraation toteuttamisessa tärkeintä on ymmärtää asiakkaan palveluprosessi aina perustapauksesta erilaisiin erikoistapauksiin. Apotissa asiakkaan palveluprosessin tunnistamiseen ja kuvaamiseen osallistuvat integraatioasiantuntijoiden lisäksi muun muassa tuotepäälliköt, ratkaisuarkkitehdit, sovellusasiantuntijat ja tietysti asiakkaan omat asiantuntijat. Integraatioiden rakentaminen vaatii siis aina useiden eri toimijoiden sujuvaa yhteistyötä, Apotin integraatiopäällikkö Panu Peltola kertoo.

− Palveluprosessin ymmärtämisen jälkeen voimme valita käyttötilanteeseen sopivan teknisen ratkaisun ja toteuttaa asiakkaan toivoman integraatiokokonaisuuden kehitysprosessien mukaan. Varsinkin kunta-asiakkaat hyötyvät Apotin integraatioratkaisuista − pystymme sangen kustannustehokkaasti toteuttamaan eri asiakkaille saman palveluprosessin ratkaisuja integroituna asiakkaan omiin järjestelmiin, Peltola jatkaa.

Kaiken uuden kehittämisen lisäksi integraatioiden toimivuudesta tuotannossa huolehtii Apotin oma, reilusta kymmenestä integraatioasiantuntijasta koostuva tiimi. He varmistavat asiakkaiden palveluprosessien sujuvuuden päivittäin kellon ja vuoden ympäri.

Tilaa Apotin uutiskirje