Apotti-järjestelmä tuo helpotusta Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työhön jo 2018 alkaen

1.6.2017 Tiedote

Lääkäriliitto julkaisi 1.6. tiedotteen, jonka mukaan kaksi kolmasosaa lääkäreistä kokee tietojärjestelmien tukevan huonosti yhteistyötä eri organisaatioiden lääkärien välillä. Lisäksi tieto muissa organisaatioissa määrätyistä lääkkeistä koetaan huonosti saatavilla olevaksi.

Apotti tuo helpotusta tilanteeseen Uudellamaalla jo vuoden 2018 lopulla. Hankkeen lähtökohtana on alusta pitäen ollut laaja sote-toiminnan uudistaminen. Ytimessä on tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, jolla ei ole raja-aitoja sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Tämä on ainutlaatuista koko maailmassa.

 

Apotin ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu Vantaalla ja HUS:ssa loppuvuonna 2018

– Apotti-hanke etenee aikataulussa ja budjetissa. Olemme tällä hetkellä mukauttamassa järjestelmää Suomen toimintaympäristöön sopivaksi. Testaaminen aloitetaan syksyllä 2017, kertoo Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki.

– Kyseessä on laaja toiminnan muutoshanke. Apotti yhdistää yli 100 erilaista järjestelmää ja tuo yhteen datan tallennuksen, toiminnan ohjauksen ja sähköisen asioinnin.

Vuoden 2020 loppuun menneessä Apotti-järjestelmä on käytössä myös Helsingissä, Kirkkonummella ja Kauniaisissa. Hankintasopimus mahdollistaa muidenkin HUS-alueen kuntien liittymisen hankkeeseen.

 

Apotti-järjestelmässä asiakas- ja potilastiedot ovat reaaliaikaisesti käytössä

Kun kaikki tiedot sijaitsevat samassa järjestelmässä, niitä päästään hyödyntämään tehokkaammin. Apotti on täysin Kanta-yhteensopiva, eli tieto liikkuu myös muiden organisaatioiden välillä.

– Tiedonkulun paraneminen on yhtä lailla potilasturvallisuusasia. Jatkuvassa tupla-triplakirjaamisessa piilee suuria virheriskejä, Välimäki sanoo.

 

Hälytteet ja päätöksenteon tuki tuovat ammattilaisille täysin uudenlaista tukea

Apotti-järjestelmällä voidaan parantaa hoidon laatua erilaisten hälytteiden avulla. Järjestelmä osaa tunnistaa analytiikan ja erilaisten riskimittareiden avulla esimerkiksi sairaalan potilaat, joilla on akuutin munuaisvaurion riski. Näin heidät voidaan ohjata ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen havaitsemiseen sekä tarvittaessa hoitoon.

– Se, että päivittäisessä työssä pystytään seuraamaan laatumittareita ja ajantasaisesti katsomaan, mistä asiat johtuvat, tulee todella tarpeeseen. Näin ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Tulevaisuuden työnkulkuja on tällä hetkellä rakentamassa ja määrittelemässä yli 400 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Mukana on osaajia kaikilta erikoisaloilta.

 

Apotin hyödyt kumuloituvat järjestelmää käytettäessä

– Valtaosa Apotin hyödyistä toteutuu sitä kautta, että organisaatiot ja käyttäjät hyödyntävät saamaansa tietoa toimintansa organisoinnin, laadun, prosessien ja toimintatapojen kehittämisessä, kertoo Hannu Välimäki.

– Juuri tätä toiminnan uudistamiseen tähtäävää työtä Apotti tekee tiiviissä yhteistyössä HUS-alueen kuntien kanssa.

Apotin kehittäminen jatkuu myös käyttöönoton jälkeen. Nykytilanteeseen verrattuna se on huomattavasti helpompaa ja halvempaa, kun muokkauksia voidaan tehdä itsenäisesti Oy Apotti Ab:ssä, ilman järjestelmätoimittajan apua.

 

Lisätiedot:
Hannu Välimäki, Toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab: 040 1966 311
Johanna Klemetti, Viestintäjohtaja, Oy Apotti Ab: 040 704 1148

 

Tilaa Apotin uutiskirje