Apotti-järjestelmä on rakennettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti

24.7.2019 Tiedote

Apotti-järjestelmä on roolipohjainen ja mahdollistaa niiden pohjalta rakennetun tietosuojan. Asiakasorganisaatiot määrittelevät omaan toimintamalliinsa perustuvat roolit ja kunkin roolin tietojen saannin laajuuden.

Apotti mahdollistaa ensimmäisenä maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen yhdistämisen. Tämänhetkinen lainsäädäntö kuitenkin edellyttää, että vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot voivat ovat samassa järjestelmässä, niiden tulee sijaita omissa rekistereissään. Apotti-järjestelmä on rakennettu tämänhetkisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Asiakas tai potilas voi antaa suostumuksensa siihen, että sosiaalihuollossa nähdään hänen terveydenhuollon tietojaan, tai päinvastoin.

Apotti-järjestelmässä kaikesta asiakas- ja potilastietojen käsittelystä jää jälki käyttölokiin mahdollistaen nykytilanteesta merkittävästi paremman, lähes reaaliaikaisen tietojen käsittelyn valvonnan. Apotin käyttäjäorganisaatiot valvovat tietojen käyttöä ja puuttuvat tarvittaessa havaittuihin virheisiin ja väärinkäytöksiin. Työntekijä tarvitsee tietoja katsellakseen aina ns. asiakkuusperusteen, joka tarkoittaa käytännössä hoito- tai palvelusuhdetta ko. asiakkaan/potilaan ja työntekijän välillä. Asiakkuusperuste tarkastetaan joka kerta kun tietoja avataan, eikä tietoja saa käsittelyyn ilman tällaisen yhteyden olemassaoloa tai ns. erityisen syyn antamista, josta jää erillinen merkintä lokitietoihin.

Asiakas- ja potilasturvallisuuteen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon toimintojen järjestämiseen liittyy olennaisesti se, kuinka asiakas- ja potilastietoja voidaan käsitellä hoidon tai palvelujen järjestämisen yhteydessä. Kunnat ovat laajasti siirtyneet koko maassa integroituun sosiaali- ja terveydenhuoltoon esimerkiksi ikäihmisten hoidossa ja hoivassa. Nykyinen lainsäädäntö on osin pirstaleista, vanhentunutta ja joiltain osin jopa ristiriitaista. Lainsäädäntö ei mahdollista aitoa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota ja yhteistyötä, jota potilaan/asiakkaan kokonaisvaltainen hoito vaatisi.

Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Tuusulan ja Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialat ja HUS sekä Oy Apotti Ab järjestävät yhdessä seminaarin, jossa tuodaan esimerkkien kautta esille nykylainsäädännön ongelmia ja pyritään löytämään ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuuden kehittämiseksi. Avain palvelukokonaisuuden kehittämiseen on asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn liittyvien säädösten selkeyttäminen ja kehittäminen. Seminaari järjestetään 19.9.2019 klo 9−12 Hotelli Crowne Plaza (Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki).

Tilaa Apotin uutiskirje