Apotti-järjestelmä on otettu käyttöön Helsingissä, Kauniaisissa ja Keravalla sekä HUS Diagnostiikkakeskuksessa

24.4.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmä otettiin aamuyöllä 24.4. käyttöön Helsingin, Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa. Käyttöönotto koskee noin 15 000:ta Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää sekä noin 1 750:ta HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen työntekijää.

Huhtikuun käyttöönotto on kaikkien aikojen laajin Apotti-järjestelmän käyttöönotto.

− Apotti-järjestelmän käyttöönotto on iso ponnistus, joka muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten päivittäisiä työskentelytapoja. Ymmärrämme hyvin, että sekä uuden järjestelmän oppiminen että mm. käyttöönottojen vaiheistukseen liittyvät väliaikaiset työnkulut vievät sote-ammattilaisilta aikaa muutenkin kuormittavassa koronapandemiatilanteessa. Helsingin, Kauniaisten ja Keravan käyttöönottojen vaiheistaminen auttaa toisaalta turvaamaan terveydenhuollon ja siihen välittömästi liittyvien sosiaalihuollon palveluiden toiminnan pandemiatilanteessa, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on järjestelmän käyttöönotossa aina etusijalla. Kaikki uudet käyttäjät on koulutettu Apotti-järjestelmän käyttöön.

− Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin, Kauniaisten, Keravan ja HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa, jotta käyttöönottovaihe sujuisi mahdollisimman hyvin ja mahdollisesti esiin tulevat haasteet ratkaistaisiin nopeasti. Käyttöönottoa on tukemassa 2 883 tukihenkilöä asiakasorganisaatioista. Apotissa uusia käyttäjiä tukee etätuki, jossa työskentelee käyttöönottovaiheessa 140 henkilöä. Tukea saa ympäri vuorokauden, Välimäki sanoo.

Apotissa on varauduttu tukipyyntöjen määrän kasvuun käyttöönoton yhteydessä.

− Käsittelemme ja ratkomme tuhansia palvelupyyntöjä käyttöönoton yhteydessä ja kehitämme järjestelmää jatkuvasti. Pitkällä tähtäimellä järjestelmä lisää tehokkuutta, helpottaa sote-ammattilaisten työtä ja parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta muun muassa ohjaamalla ammattilaisten toimintaa ja ennakoimalla riskitilanteita.

Maisan digipalvelut laajenevat Helsinkiin, Kauniaisiin ja Keravalle

Apotti-järjestelmän Maisa-asiakasportaali tuo sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut digitaalisesti ja sujuvasti kuntalaisten saataville. Maisa on henkilökohtainen, maksuton ja suojattu digitaalinen kanava ammattilaisen ja kuntalaisen välillä. Maisassa voi muun muassa seurata omaa terveyttä, tarkastella laboratorio- ja röntgentutkimusten tuloksia, viestiä sote-ammattilaisen kanssa, varata aikoja sekä asioida toisen puolesta. Hoitava taho voi myös lähettää Maisaan täytettäväksi erilaisia seurantalomakkeita asiakas- ja potilaskäyntien tai etävastaanottojen sujuvoittamiseksi.

Maisa-asiakasportaalin sosiaalihuollon toiminnallisuudet laajenevat Helsingissä, Kauniaisissa ja Keravalla entisestään syksyllä.

HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian yksiköissä Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa. Käyttöönotto koskee noin 250 käyttäjää. Helsingin vammaispalveluissa Apotti-käyttöönotto tapahtuu 29.5. Käyttöönotto koskee noin 755:tä työntekijää. Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluiden, lastensuojelun, työikäisten palveluiden sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluiden Apotti-käyttöönotto tapahtuu marraskuussa. Marraskuun käyttöönotto koskee noin 2 200:ta sosiaalihuollon työntekijää.

Tilaa Apotin uutiskirje