Apotti-järjestelmä maksaa 380 miljoonaa euroa

22.11.2019 Tiedote

Eri medioissa on viime viikkoina käyty paljon keskustelua Apotin kustannuksista. Apotti-järjestelmän rakentaminen sekä käyttöönottaminen erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon maksaa yhteensä 380 miljoonaa euroa.

Apotti-järjestelmän investointikustannukset 380 miljoonaa euroa sisältävät muun muassa kaikki tarvittavat lisenssit, koko tarvittavan kehitystyön laajoine integraatioineen, kielikäännöksineen, tietoturvallisen ja toimintavarman teknisen käyttöympäristön konesaleineen sekä tarvittavat koulutusmateriaalit ja oppimisympäristöt. Lisäksi summa sisältää muun muassa digitaalinen Maisa-asiakasportaali kaikille Uudenmaan kuntalaisille sekä erilliset laajat raportointityökalut ja yhteyden Apotti-järjestelmää käyttävien asiakkaiden ja heidän ostopalvelutoimittajien välillä.

Investointikustannus on vertailukelpoinen luku muihin vastaaviin hankkeisiin. Apotti-järjestelmä vaikuttaa 1,6 miljoonaan kuntalaiseen, kun järjestelmä on otettu käyttöön kaikissa Apotti-kunnissa ja HUSissa.

Miksi alkuperäiset kustannusarviot eroavat toisistaan?

Hankkeen alkuvaiheessa tehtiin investointilaskelma, jossa hankkeen kustannuksiksi arvioitiin 320 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä tehtiin myös kymmenen vuoden kokonaiskustannusarvio, jonka arvioitiin olevan 575 miljoonaa euroa.

Molemmat arviot perustuivat sen hetkisiin laskelmiin ja arvioihin laajuudesta, käyttäjämääristä ja asiakkaista. Nämä luvut ovat tarkentuneet sitä mukaa, kun sekä käyttäjämäärät, alueellinen laajuus ja Apotti-järjestelmään liitetyt palvelut ovat kasvaneet.

Suurin yksittäinen syy lisääntyneisiin kustannuksiin on Apotin asiakasorganisaatioiden kasvaneet Apotti-järjestelmän käyttäjämäärät, mikä aiheuttaa suoria ja välillisiä kustannuksia. Vuonna 2016 tehdyn arvion jälkeen järjestelmän arvioidut käyttäjämäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Alun perin arvioidun 35 000 käyttäjän sijaan, järjestelmää käyttää vuoden 2020 käyttöönottojen jälkeen noin 47 000 sote-ammattilaista. Apottiin ovat jälkeenpäin liittyneet mukaan Tuusula ja Kerava. Parhaan mahdollisen sote-integraation ja kustannustehokkuuden saavuttamiseksi kaikkien Uudenmaan kuntien ja kuntayhtymien toivotaan liittyvän Apottiin 20.4.2020 mennessä. Maantieteellinen laajentuminen tarkoittaa aina lisää työtä ja käyttäjälisenssejä sekä siten myös kokonaiskustannusten kasvua. Samalla käyttäjäkohtainen kustannus kuitenkin pienenee ja yhden yhtenäisen järjestelmän käyttäminen parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuutta Uudellamaalla.

Mitä hyötyjä Apotti-järjestelmä tuo?

Apotti-järjestelmä parantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta ja hoidon laatua muun muassa parantamalla lääkitysturvallisuutta. Järjestelmästä näkee potilaan tiedot koko hoitojakson ajan riippumatta siitä, missä Apotti-alueella häntä hoidetaan. Tietojen näkyminen samassa järjestelmässä lisää merkittävästi potilasturvallisuutta ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Myös järjestelmän ohjaavuus auttaa sote-ammattilaisia heidän työssään, kun järjestelmä antaa ohjeita, suosituksia ja tarkistuslistoja.

Järjestelmä tuo myös taloudellisia säästöjä, kun erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelujen tuottajille saadaan yhteinen tieto esimerkiksi diagnooseista, laboratoriokokeista ja kuvantamisen tuloksista, jolloin päällekkäiset tutkimukset vähenevät. Tuottavuuden arvioidaan paranevan myös tietojen sujuvan liikkumisen ja käytettävyyden paranemisen myötä. Tietoja ei tarvitse katsoa useasta järjestelmästä, eikä samaa tietoa syöttää useaan järjestelmään.

Apotin tuoma Maisa-asiakasportaali mahdollistaa potilaan ja asiakkaan omaan hoitoon osallistumisen, sähköiset ajanvaraukset sekä sähköisen ja tietoturvallisen yhteydenpidon terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisiin. Maisa-asiakasportaalissa on varattu yli 10 000 aikaa sähköisesti tähän mennessä, kun käyttäjiä on noin 40 000.

Apotti-järjestelmän taustalla oleva Epic-järjestelmä on valittu vuosittain riippumattomissa arvioissa yhdeksi alansa parhaimmista asiakas- ja potilastietojärjestelmistä. Esimerkiksi voittoa tavoittelematon HIMSS-järjestö arvioi sairaaloita asteikolla 1−7. Koko maailmassa HIMSS 7 -tason sairaaloista 79 prosenttia käyttää Epic-järjestelmää*.

Oy Apotti Ab:n omistavat HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava.

*) Epic.com

Tilaa Apotin uutiskirje