Apotti-järjestelmä käyttöön Inkoossa, Loviisassa, Kirkkonummella ja Siuntiossa marraskuussa 2022

21.6.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmä otetaan marraskuussa 2022 käyttöön Inkoon, Loviisan, Kirkkonummen ja Siuntion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Käyttöönotto koskee noin 1 300:aa näiden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää.

− Käyttöönotoissa tärkeimpänä prioriteettina on aina asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen. Käyttöönotto marraskuussa takaa riittävän ajan määrittelylle ja testaukselle. Lisäksi se mahdollistaa Apotti-järjestelmän optimoinnin ja jatkokehittämisen ennen käyttöönottoa: Inkoon, Loviisan, Kirkkonummen ja Siuntion sote-ammattilaiset saavat käyttöönsä entistä valmiimman järjestelmän, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

− Jatkokehitys hyödyttää kaikkia Apotti-järjestelmän käyttäjiä.

Maisa-asiakasportaali kuntalaisten käyttöön

Käyttöönoton myötä Inkoon, Loviisan, Kirkkonummen ja Siuntion asukkaat saavat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin, joka helpottaa yhteydenpitoa kuntalaisen ja sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Maisan kautta pääsee mm. seuraamaan omaa terveyttä ja ajanvarauksia, viestimään sote-ammattilaisen kanssa, varaamaan aikoja, uusimaan reseptejä sekä asioimaan toisen puolesta.

 

Lisätiedot

Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab
p. 040 196 6311, hannu.valimaki@apotti.fi

Pilvi Österman, perusturvajohtaja, Inkoo
p. (09) 295 151, pilvi.osterman@inga.fi

Carita Schröder, perusturvajohtaja, Loviisa
p. 040 570 2807, carita.schroder@loviisa.fi

Ann-Christine Goodyear, hankepäällikkö, Apotti-hanke, Kirkkonummi
p. 040 759 1987, ann-christine.goodyear@kirkkonummi.fi

Cathrinne Wetterstrand, perusturvajohtaja, Siuntio
p. 044 386 1240, cathrinne.wetterstrand@siuntio.fi

 

Apotti-järjestelmää käytetään kaikissa HUSin sairaaloissa ja HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa, Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, Helsingin, Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa sekä Helsingin vammaispalveluissa. HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian yksiköissä käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2021. Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluissa, lastensuojelussa, työikäisten palveluissa sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluissa Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön marraskuussa 2021.

Tilaa Apotin uutiskirje