Apotti-järjestelmä käyttöön Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla ja HUS Diagnostiikkakeskuksessa keväällä – osa sosiaalihuollon toiminnoista käyttöön syksyllä

8.2.2021 TiedoteMaisa-asiakasportaali

Apotti-järjestelmä otetaan 24.4.2021 käyttöön Helsingissä, Kauniaisissa ja Keravalla sekä HUS Diagnostiikkakeskuksessa. Helsingin vammaispalveluissa Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa. Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluiden, lastensuojelun ja työikäisten palveluiden sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluiden Apotti-käyttöönotto siirtyy syksyyn. Siirrolla turvataan hallittu käyttöönotto koronapandemiatilanteessa.

Apotti-järjestelmä otetaan 24.4. käyttöön Helsingin, Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa. Käyttöönotto koskee noin 15 000:ta Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää sekä noin 2 000:ta HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen työntekijää. Helsingin vammaispalveluissa Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön 29.5. Käyttöönotto koskee noin 755:tä työntekijää. Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluiden, lastensuojelun, työikäisten palveluiden sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluiden Apotti-käyttöönotto siirtyy lokakuuhun. Syksyn käyttöönotto koskee noin 2 200:ta Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaalihuollon työntekijää.

− Käyttöönoton laajuuteen tehtävillä muutoksilla pienennämme käyttöönottoon liittyviä riskejä ja turvaamme terveydenhuollon ja siihen välittömästi integroituvien sosiaalihuollon tehtävien, kuten iäkkäiden palveluiden, toiminnan haastavassa pandemiatilanteessa, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki toteaa.

− Huhtikuun käyttöönotto on Apotti-järjestelmän kaikkien aikojen laajin ja haluamme varmistaa sen sujuvuuden sote-ammattilaisia kuormittavassa koronatilanteessa. Tästä syystä päädyimme supistamaan huhtikuun käyttöönoton laajuutta, vaikka tiettyjen sosiaalihuollon toimintojen käyttöönoton siirto onkin ikävää kaupunkien sosiaalihuollon ammattilaisten näkökulmasta.

Maisa-asiakasportaalin käyttö laajenee

Huhtikuun käyttöönoton myötä Helsingin, Kauniaisten ja Keravan asukkaat saavat käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin. Maisa-asiakasportaali sujuvoittaa kuntalaisten arkea: sen avulla omahoito ja sähköinen asiointi helpottuvat. Maisassa voi mm. seurata omaa terveyttä ja ajanvarauksia, viestiä sote-ammattilaisen kanssa, varata aikoja, uusia reseptejä sekä asioida toisen puolesta.

Maisa-asiakasportaalin sosiaalihuollon toiminnallisuudet laajenevat entisestään syksyllä.

Vuonna 2020 tehtiin kaksi suurta Apotti-käyttöönottoa

Vuonna 2020 tehtiin kaksi suurta Apotti-järjestelmän käyttöönottoa: 31.10. järjestelmä otettiin käyttöön HUSin Meilahden sairaala-alueella (noin 10 000 ammattilaista), 1.2. puolestaan tietyissä Vantaan sosiaalihuollon palveluissa sekä HUSin Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalassa sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköissä (noin 10 000 ammattilaista).

− Viime vuoden suuret käyttöönotot ovat vaatineet arvioitua enemmän työpanostamme, Välimäki kertoo.

− Koronan kokonaisvaikutukset ovat myös olleet suuremmat, kuin osattiin odottaa. Olemme tehneet järjestelmään runsaasti asiakkaiden tarvitsemia muutoksia, mm. lisänneet vuodeosasto- ja tehohoitopaikkoja, oirekyselyjä ja laboratorionäytepaketteja. Korona on vaikuttanut myös työn organisointiin, kun mm. koulutukset ja asiakasyhteistyö on järjestelty uudelleen koronarajoitukset huomioiden.

− Tärkein prioriteettimme tässä – kuten kaikissa Apotti-järjestelmän käyttöönotoissa – on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen.

 

 

Lisätietoja:

Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab
p. 040 196 6311, hannu.valimaki@apotti.fi

Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, Helsinki
p. 09 310 52481, leena.turpeinen@hel.fi

Ulla Tikkanen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kauniainen
p. 050 355 3246, ulla.tikkanen@kauniainen.fi

Erja Wiili-Peltola, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, Kerava
p. 040 318 2170, erja.wiili-peltola@kerava.fi

Mikko Hokkanen, talousjohtaja, Kerava
p. 040 318 2804, mikko.hokkanen@kerava.fi

Tilaa Apotin uutiskirje