Apotti-järjestelmä käyttöön Helsingin vammaispalveluissa

29.5.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön Helsingin vammaispalveluissa 29.5. Käyttöönotto koskee noin 755:tä työntekijää.

− Huhtikuinen Helsingin, Kauniaisen ja Keravan käyttöönotto yli 15 000 sote-ammattilaiselle sujui odotusten mukaisesti. Toukokuun käyttöönottoa ovat tuttuun tapaan tukemassa Apotin tukipiste, sovelluskehittäjät ja muut asiantuntijat. Lisäksi olemme varautuneet Apotti-järjestelmän laajentumiseen tehostetussa etätuessa 25 sosiaalihuollon ja sosiaalihuollon ajanvarausten osaavan kouluttajan voimin, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

Lisäksi Helsingissä yli 130 tukihenkilöä auttaa kollegoitaan Apotti-järjestelmän käytössä.

Rakenteinen kirjaaminen on potilaan ja asiakkaan etu

Apotti-järjestelmän käyttöönotto muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tapaa tehdä työtä. Merkittävimpiä muutoksia ovat rakenteinen kirjaaminen, ohjaavat työnkulut, järjestelmän roolipohjaisuus ja toimintatapojen yhtenäistyminen sekä tiedon hyötykäyttömahdollisuuksien ja sähköisen asioinnin lisääntyminen.

Rakenteinen kirjaaminen yhtenäistää kirjaamista. Se mahdollistaa myös monipuolisen raportoinnin osana laadukasta hoito- ja hoivatyön tiedolla johtamista. Alkuun rakenteinen kirjaaminen vaatii sote-ammattilaisilta aikaa ja totuttelua, mutta aiemmilla vastaanotoilla ja asiakastapaamisissa tallennettu tieto mahdollistaa turvallisen, sujuvan ja tasalaatuisen palveluketjun myös tuleville käynneille.

Rakenteinen kirjaaminen auttaa myös automatisoimaan hoitopolkua ja esimerkiksi oireiden mukaisten tutkimusten määräämistä. On potilaan ja asiakkaan etu, että hänen tietojaan pystytään hyödyntämään asiointipolun kaikissa vaiheissa ja että organisaatiot saavat tiedot toiminnastaan kehittämistyönsä tueksi.

Apotti-järjestelmä otettiin käyttöön aiemmin huhtikuussa Helsingin, Kauniaisten ja Keravan terveydenhuollossa, kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihdehuollossa sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnoissa.

Helsingin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden palveluiden, lastensuojelun, työikäisten palveluiden sekä Kauniaisten ja Keravan vammaispalveluiden Apotti-käyttöönotto tapahtuu marraskuussa. Marraskuun käyttöönotto koskee noin 2 200:ta sosiaalihuollon työntekijää. HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian yksiköissä käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2021. Käyttöönottopäivämäärä tarkentuu myöhemmin. Käyttöönotto koskee noin 250:tä HUS Diagnostiikkakeskuksen työntekijää.

Tilaa Apotin uutiskirje