Apotti-järjestelmä auttaa näkemään potilaan kokonaisuutena

10.12.2021 TiedoteVantaa

Vantaalla työskentelevä hammaslääkäri Marjut Metsäniitty kokee Apotti-järjestelmän erityisen hyödylliseksi potilaan kokonaisterveyden ja -tilanteen hahmottamisessa. Järjestelmän avulla voi nähdä, onko potilaalla esimerkiksi muita sairauksia tai lääkityksiä, jotka vaikuttavat myös suun terveyteen.

Kun Marjut Metsäniitty vastavalmistuneena hammaslääkärinä aloitti uransa Vantaalla maaliskuussa 2020, Apotti-järjestelmä oli tullut käyttöön alkuvuodesta ja murros oli vielä näkyvissä.

– Itse olin käyttänyt joitain muita potilastietojärjestelmiä kesätöissä ja opintojen aikana, mutta tämä on ensimmäinen varsinainen työpaikkani ja myös ensimmäinen järjestelmä, johon pääsin tarkemmin perehtymään. Monet päivittelivät Apottia ja sen hankaluutta, mutta oma suhtautumiseni oli alusta asti hyvin neutraali. Tässä varmasti osaltaan auttoi se, ettei minulla ollut juuri vertailupohjaa.

Suun terveydenhuollossa on jo pitkään tunnistettu tarve saada suunterveys tiiviimmin osaksi muuta terveydenhuoltoa ja kokonaisterveyttä.

– Koska järjestelmä yhdistää kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, se osaltaan mahdollistaa sitä, mitä olemme työssämme toivoneet. Apotista saatava kokonaiskuva on hyvin tarpeellinen. Tiedot ja yhteydet näkyvät ihan eri tavoin kuin pelkästään suun terveydenhuoltoon keskittyvistä järjestelmistä, Metsäniitty kertoo.

Monet potilaat eivät hahmota suun yhteyttä muuhun terveydenhuoltoon tai terveyteen, ja esitietojen saaminen voi olla joskus haastavaa. Laboratoriotuloksia tai lääkityksiä ei välttämättä muisteta tai vaikkapa tulevista leikkauksista ei huomata kertoa, kun helposti ajattelee, etteivät ne vaikuta suun hoitoon.

– Työssäni kohtaan paljon potilaita, joilla on useampia sairauksia, ja järjestelmän avulla pystyn aika nopeasti hahmottamaan yleiskuvan siitä, mikä on järkevää hoitoa. Moni ei halua kertoa arkaluontoisia asioita tai kokee, etteivät tietyt asiat kuulu hammaslääkärille. Esimerkiksi suomalaisten kansantaudeissa eli sydän- ja verisuonitaudeissa, diabeteksessa ja masennuksessa on paljon tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon suunterveydessä ja invasiivisissä toimenpiteissä kuten leikkauksissa. On myös hyödyllistä nähdä ajantasaiset lääkelistat. Kun näen taustoja Apotista, niistä on helpompi kysyä potilaalta, ja voin myös lukea muiden ammattilaisten arvioita. Järjestelmä auttaa katsomaan potilasta kokonaisuutena ja hahmottamaan paremmin, mitä hänellä on meneillään muilla elämän osa-alueilla.

Personointi toimii, ajanvaraustoiminnossa vielä kehitettävää

Marjut Metsäniitty kokee Apotti-järjestelmän personointimahdollisuudet hyödyllisiksi.
– Omia näkymiä voi järjestellä, voi valita vaikka pelkän suunterveyden tai tietyn terveysaseman näkymän. Olen myös tehnyt omia fraaseja ja tekstipohjia, jotka nopeuttavat työtä. Käytön myötä on syntynyt rutiineja ja tiedot saa hyvin näkyviin. Varmasti on myös asioita, joita olen tottunut tekemään turhan hankalasti ja järjestelmä myöskin kehittyy jatkuvasti – jonkinlaiset lisäkoulutukset silloin tällöin voisivatkin olla tarpeen, hän pohtii.

Kehittämiskohteitakin Metsäniitty järjestelmässä näkee.
– Joiltain osin se on ehkä vielä hiukan raakaversio. Olisi kätevää, että potilaskertomus ja suunterveydenhuollon tiivistelmä näkyisi yhtenä tekstinä, että historian voisi katsoa yhdellä selauksella. Jos potilas on käynyt eri ammattilaisilla, on vaikea nähdä, mitä on tai ei ole tehty, tai löytää hoitosuunnitelma. On hyvä, että tietoa on paljon, mutta välillä sitä joutuu etsimään.

– Järjestelmän käytettävyys on mielestäni aika hyvä, mutta ainahan on varaa parantaa. Arkityössä on melko paljon klikkailua eikä kaikkea voi kirjoittaa yhteen paikkaan, mikä hidastaa käyttöä. Erityisesti ajanvaraukseen ja kalenterinäkymään toivoisin pieniä parannuksia. Meidän hammaslääkäreiden pitäisi itse antaa jatkoaikoja potilaillemme, ja järjestelmä ei oikein taivu sopivan hoitoajan löytämiseen omalta ajanvarauskirjalta tarpeeksi sujuvasti.

Moniammatillinen yhteistyö helpottuu ja tehostuu

Apotti-järjestelmän parhaina puolina Marjut Metsäniitty näkee moniammatillisen yhteistyön helpottumisen ja tehostumisen.

– Asiat eivät jää pimentoon eikä niitä tehdä päällekkäin, kun eri ammattihenkilöt erikoisalasta riippumatta näkevät kaiken tarpeellisen. Viestintä Apotin kautta on kätevää, ja asiat tulevat nopeasti toisen ammattilaisen tietoon. Kaikki nivoutuu yhteen. Hoidon suunnittelu ja resurssien käyttö tehostuu, ja ihminen pystytään paremmin näkemään kokonaisuutena ja arvioimaan, mikä on järkevää juuri hänen kohdallaan.

Metsäniitty toivoo, että järjestelmälle uskallettaisiin antaa mahdollisuus ja päästettäisiin irti vanhoista kaavoista.

– Apotin idea on lähtökohtaisesti juuri sitä, mitä terveydenhuollon ammattilaiset toivovat ja mihin pitäisi pyrkiä. Moniammatillisuus korostuu eri tavoin kuin missään aiemmassa potilastietojärjestelmässä. Muutokset voivat aluksi tuntua hankalilta, mutta positiivisella asenteella mukaan! Ja jos huomaa, että jokin ei toimi optimaalisesti, siitä voi ilmoittaa eteenpäin ja näin itsekin auttaa kehittämään järjestelmää, hän kannustaa.

 

Hammaslääkäri Marjut Metsäniitty.

Tilaa Apotin uutiskirje