Apotti ja InterSystems yhteistyössä järjestelmäintegraatioissa

15.10.2019 Tiedote

Apotti ja InterSystems tekevät tiivistä yhteistyötä järjestelmäintegraatiossa. InterSystemsin integraatioalusta on tärkeä osa Apotti-kokonaisuutta.

– Toimintaympäristömme on monitoimijaympäristö, jossa tiedonvaihto on joustavaa eri organisaatioiden ja järjestelmärajapintojen välillä, Apotin teknologiajohtaja Jari Renko kertoo.
Apotti-järjestelmä on maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Sen päälle rakentuva ekosysteemi avaa uusia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon joustavalle kehittämiselle.

Apotti-järjestelmän vahvuus on, että asiakas- ja potilastiedot löytyvät yhdestä ja samasta järjestelmästä. Lisäksi se ohjaa laadukkaampiin ja tehokkaampiin palveluihin sekä tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Järjestelmässä myös tuotetaan jatkuvasti tietoa erilaisten käytäntöjen tuloksista. Lisäksi se auttaa toiminnan kehittämisessä.

Asiakkaat ja potilaat puolestaan hyötyvät siitä, että asiakas- ja potilastiedot ovat ajan tasalla kaikissa hoito- ja palvelutilanteissa. Tämä lisää asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä hoidon ja palvelun laatua. Kun esimerkiksi lääkitystiedot kulkevat saumattomasti potilaan mukana ja ovat ammattilaisten käytettävissä, vältytään turhilta päällekkäisiltä kokeilta.

InterSystemsin integraatioalustalla on keskeinen rooli Apotin integraatiokokonaisuudessa, koska se on kehitetty terveydenhuollon tarpeisiin. Sitä käytetään sadoissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa ympäri maailman. Yhtä lukuun ottamatta kaikki Suomen sairaanhoitopiirit ovat ottaneet InterSystemsin integraatiotuotteita käyttöönsä.

Joustava ekosysteemi suomalaiselle terveysteknologialle

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän lisäksi Apotti on ekosysteemi, joka avaa suomalaisille terveysteknologia-alan yrityksille uusia mahdollisuuksia kehittää omia tuotteitaan.
Integraatioalusta tukee Apotin ekosysteemin kehittämistä. Tavoitteena on, että ekosysteemissä toimivat yritykset voivat nykyistä helpommin testata tuotteitaan kansainvälisessä ympäristössä.
Apotin ja ekosysteemin on mahdollista hyödyntää integraatioalustaa jatkossa yhä laajemmin.

– Intersystemsin tuotteiden avulla tiedon laajempi hyödyntäminen ekosysteemissä tulee mahdolliseksi, sillä potilastiedot eri järjestelmistä yli organisaatiorajojen saadaan käyttöön. Hoitoa on aiempaa helpompi koordinoida ja sairauksia voidaan ennaltaehkäistä analytiikan avulla, johtaja Miila Päivärinne InterSystemsiltä sanoo.

Tilaa Apotin uutiskirje