Apotti herättää keskustelua – liikkeellä on paljon virheellistä tietoa

12.3.2020 Tiedote

Apotista näyttää olevan liikkeellä paljon väärää tietoa. Apotti-järjestelmä tuntuu kiinnostavan paljon laajemminkin kuin Uudenmaan alueella, mihin toimintamme kohdistuu niin nyt kuin jatkossakin.

Apotti on toiminnanmuutos-hanke. Toiminnanmuutos isoissa organisaatioissa ei koskaan tapahdu hetkessä, vaikka kaikki nykyiset Apotin asiakas- ja käyttäjäorganisaatiot panostavat todella paljon sen läpiviemiseen.

Apotti-järjestelmä maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa. Hyödyt realisoituvat täysimääräisesti, kun toiminnanmuutos saadaan vietyä läpi, järjestelmän käytettävyys saadaan optimoitua entistä paremmaksi keräämämme käyttäjäpalautteen perusteella − ja kun sekä erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto että sosiaalihuolto koko Uudenmaan alueella saadaan mahdollisimman laajasti saman järjestelmän piiriin.

Apotti-järjestelmän investointikustannus on noin 380 miljoonaa euroa. Apotti-järjestelmän pitkän aikavälin kustannusennuste on noussut sen vuoksi, että ennustettu käyttäjämäärä on noussut arvioidusta 36 000 henkilöstä 47 000 käyttäjään. Lisäksi Oy Apotti Ab on kilpailuttanut Apottiin liittyviä palveluita, jotka eivät olleet alkuperäisessä laajuudessa tiedossa. Lisäksi Apottiin on liittynyt kaksi uutta kuntaa 2016 tehdyn investointilaskelman jälkeen.

Hankintarenkaaseen kuuluvat Uudenmaan kunnat voivat liittyä Apotti-hankkeeseen ja järjestelmän käyttäjiksi 20.4.2020 saakka, jolloin tulee neljä vuotta siitä, kun hankintasopimus allekirjoitettiin. Sen jälkeen Apotin asiakaskunta pysyy vakiona. Oy Apotti Ab ei voi osallistua mahdollisiin tuleviin kilpailutuksiin.

Aloitin Apotin hankejohtajan roolissa vuonna 2013 ja toimitusjohtajana 2015. Koko tämän ajan sote-uudistus on ollut tulossa ja valmisteilla. Onneksi päättäjät ovat hyvin ymmärtäneet, että uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä tarvitaan joka tapauksessa riippumatta siitä, kuka sote-järjestäjä ja/tai tuottaja jatkossa on. Verorahat saattavat tulla jatkossa tuleville maakunnille tai itsehallintoalueille eri kanavia pitkin, mutta niitä ”samoja” verorahoja käyttävät tulevaisuudessa myös tulevat maakunnat.

Apotti käyttöönotot ovat sujuneet alkukankeuksien jälkeen erittäin hyvin. Apotti-hanke on ollut kokonaisuudessaan nimenomaan Apotin asiakkaiden todellinen yhteistyön voimannäyttö. Apotti-järjestelmää tehdään yhdessä, ja sitä ovat olleet rakentamassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset itse. Apotin ylin päättävä yhteistyöelin – Apotin ohjausryhmä – on aina tarvittaessa löytänyt kompromissin niin, että tätä suurta kokonaisuutta on voitu viedä eteenpäin viivytyksettä. Käyttöönotot on alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen jaettu riskien pienentämiseksi kuuteen erilliseen käyttöönottoon. Hankkeen kokonaisaikataulu on edelleen täsmälleen alkuperäisen suunnitelman mukainen, vaikka hankkeen alkuajan jälkeen mukaan tullut myös uusia kuntia.

Apotti järjestelmä on laaja kokonaisuus ja sillä on tällä hetkellä noin 20 000 käyttäjää. Kehitämme Apotti-järjestelmää jatkuvasti käyttäjäystävällisemmäksi ja keräämme asiakaspalautetta säännöllisesti. Apotti on kaikille asiakasorganisaatioille yhteinen järjestelmä, johon voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia nopeasti, mutta huolella harkiten niin, että ne palvelevat kaikkia käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Sekä Oy Apotti Ab että myös asiakkaamme ovat kouluttaneet jo huomattavan määrän lääkäreitä ja hoitajia, jotka pystyvät myös itse helposti muokkaamaan tarvitsemiaan näkymiä sekä muuta sisältöä juuri heidän tarpeisiinsa ja päivittäiseen työhönsä sopivaksi. Tämän mahdollistaa Apotti-järjestelmän ja siellä taustalla olevan Epic-teknologian erittäin laaja muokattavuus.

Vaikka jouluun on vielä aikaa, niin lopuksi vielä pari toivetta lahjalistalle yhteisen kansallisen tason kehittämisen kohteiksi sote-uudistuksen lisäksi: 1) Yksi yhteinen kansallinen lääkelista olisi hyvä saada määriteltyä ja rakennettua nopeasti niin, että saadaan myös eReseptin keskeisin puute eli vapaatekstinen annostelutieto rakenteiseen muotoon. 2) Tarvitaan mahdollisimman pian yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteri tai selkeät lakisääteiset keinot kotihoidon kokeilulain kaltaisesti, jotta välttämätön tiedonvaihto sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa mahdollistuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on kansallisen sote-uudistuksen tavoite. Sen toteutuminen edellyttää kuitenkin tietointegraatiota tasolla, joka ei nykylainsäädännön puitteissa ole mahdollista. Lisäksi tulisi ratkaista myös sosiaalihuollossa syntyvien terveystietojen käsittely. Nykyinen tapa vaarantaa potilasturvallisuuden, koska nämä tiedot eivät ole KANTA-palvelussa.

Englantilainen historioitsija Thomas Fuller totesi aikanaan, että ”kaikki asiat ovat vaikeita ennen kuin ne ovat helppoja.” Siksi jonkun on näytettävä tietä.

Hannu Välimäki
Toimitusjohtaja
Oy Apotti Ab

Tilaa Apotin uutiskirje