Apotti-hankkeen valmistelu jatkuu, vaikka Espoo jäisikin pois

23.1.2013 Tiedote

Apotti-hankkeen valmistelu jatkuu, vaikka Espoon kaupunginvaltuusto päättäisikin, että Espoo jää pois hankkeesta. Muiden kuntien suhtautuminen hankkeeseen on ennallaan. Espoon poisjäänti vaikuttaa hankkeen rahoitukseen ja edellyttää muilta kunnilta ainakin uuden rahoitusosuuden tarkastelua.

Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa maanantaina 28.1.2013. Espoon kaupunginhallitus esittää valtuustolle, ettei Espoo lähtisi mukaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin hankintamenettelyyn.

Espoon jättäytyminen pois hankintayhteistyöstä tarkoittaa muun muassa sitä, että hankinnan laajuus muuttuu ja

Tilaa Apotin uutiskirje