Apotti hankkeena

 

Apotti on muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä. Apotti valikoitui hankkeen nimeksi, sillä se on yhdistelmä sanoista Asiakas- ja POTilasTIetojärjestelmä.

 

”Apotin tavoitteena on, että sote-ammattilaiset saavat käyttäjäystävällisen työkalun, joka sujuvoittaa työtä ja ohjaa parhaisiin käytäntöihin.”

 

Apotin omistavat HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava, Tuusula, Loviisa, Inkoo ja Siuntio.

Lue lisää hankkeen etenemisestä > 

 

Apotin tavoitteena on, että sote-ammattilaiset saavat käyttäjäystävällisen työkalun, joka sujuvoittaa työtä ja ohjaa parhaisiin käytäntöihin. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä käytössä satoja erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät tue tarpeeksi ammattilaisten päivittäistä työtä, yhdessä tekemistä ja toiminnan kehittämistä. On arvioitu, että lääkäreiden työajasta kuluu jopa kolmannes siihen, että järjestelmät eivät toimi tai keskustele keskenään.

Apotti-järjestelmässä asiakasta tai potilasta koskeva tieto on ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteissa lakien ja viranomaismääritysten tietosuojavaatimukset huomioon ottaen. Lisäksi järjestelmän kautta saadaan konkreettista tietoa hoidon ja palvelun määrästä, laadusta, vaikuttavuudesta sekä kustannustehokkuudesta. Järjestelmä tuottaa jatkuvaa dataa siitä, millaisiin tuloksiin erilaiset käytännöt ovat johtaneet. Mittaaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja toimintatapojen uudistamisen.

Apotin suurimmat taloudelliset hyödyt muodostuvat toimintatapojen muutoksesta ja tiedon nykyistä tehokkaammasta hyödyntämisestä. Apotti-järjestelmän avulla pystytään estämään esimerkiksi lääkitysvirheitä ja päällekkäisiä laboratoriotutkimuksia. Apotti parantaa myös palvelujen saatavuutta. Tulevaisuudessa kuntalainen voi hoitaa asiansa vaikkapa etävastaanotolla ja hyödyntää sähköistä asiakasportaalia.

Apotti yhdistää ensimmäisenä maailmassa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään. Tietojen yhdistäminen on sote-kustannusten hillitsemisen kannalta välttämätöntä. On tutkittu, että 10 % väestöstä synnyttää noin 80 % sote-kustannuksista. Heistä suuri osa käyttää sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluita. Apotti-järjestelmän avulla palveluita pystytään myös kohdentamaan paremmin niitä eniten tarvitseville.

Apotin toiminnan muutoksen periaatteina ovat:

  • asiakaslähtöinen toiminta
  • yhtenäiset toimintatavat
  • kustannustehokas ja laadukas toiminta
  • tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen
  • tyytyväiset käyttäjät
  • uudet innovatiiviset toimintatavat

Kehityskohteeksi on valittu esimerkiksi lastensuojelun prosessi, jossa kehitetään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä prosessia että yhteisiä toimintamallien kehittämistapoja.

Lue, mikä muuttuu Apotin myötä >