Apotti-hanke ei saanut markkinaoikeudelta hakemaansa täytäntöönpanolupaa CGIn tekemän valituksen käsittelyaikana

26.11.2015 Tiedote

CGI Suomi Oy valitti tehdyistä hankintapäätöksistä markkinaoikeuteen 5.11.2015.

Markkinaoikeus katsoi, että hankintapäätöksen täytäntöönpanon viivästymisestä aiheutuu hankintayksiköille sekä muille hankintaan liittyville tahoille lähes aina lisäkustannuksia ja haittaa, joita ei kuitenkaan sellaisinaan ole pidettävä perusteena hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimiselle. Markkinaoikeus pyrkii käsittelemään valitusasian ripeästi.

Käytännössä markkinaoikeuden päätös tarkoittaa sitä, että hankintayksiköt eivät voi tehdä hankintasopimusta ennen kuin markkinaoikeus on käsitellyt varsinaisen valitusasian. Käsittelyn arvellaan kestävän noin kuusi kuukautta.

”Ratkaisu oli tietysti meille pettymys. Luonnollisesti hyväksymme markkinaoikeuden päätöksen ja jatkamme nyt sen edellyttämällä tavalla. Kyseessä on julkiseen hankintaan normaalisti sisältyvä prosessi, joka on otettu huomioon Apotti-hankkeen riskisuunnitelmassa. Toiminta jatkuu varautumissuunnitelman mukaisesti. Uskomme edelleen, että hankintamenettely on toteutettu asianmukaisesti, ja että tämäkin valitus lopulta hylätään perusteettomana, kuten aiemmatkin hankintaa koskevat valitukset on hylätty”, toteaa Apotin hankejohtaja Hannu Välimäki.

 

Lisätiedot:

Hannu Välimäki, p. 040 196 6311

Tilaa Apotin uutiskirje