Apotti-asiantuntijoiden rooli järjestelmän kehittämisessä

4.5.2020 Tiedote

Apotin johtava asiantuntija Tinja Lääveri on ollut mukana vuosina 2010, 2014 ja 2017 toteutetussa STM:n rahoittamassa Steps-tutkimushankkeessa*, jossa kysyttiin lääkäreiden ja hoitajien kokemuksia potilastietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä. Tutkimukset tehtiin ennen Apotti-järjestelmän käyttöönottoa.

Tutkimuksissa ilmeni, että yli 40 prosenttia olisi valmis esittelemään työnkulkuja järjestelmän kehittäjille. Lisäksi eri aloille toivottiin yhteyshenkilöä, jolle voitaisiin kertoa kehitystoiveet ja joka veisi nämä toiveet eteenpäin.

Järjestelmätoimittajien ei koettu toteuttavan muutoksia riittävän nopeasti. Kirjoittajat arvioivat, että kehittämistyöstä tieto ei kulje riittävän hyvin takaisin järjestelmän käyttäjille, eikä kentällä ole tietoa siitä, miten järjestelmien jatkokehitys tapahtuu.

Apotti-asiantuntijat koottiin linkiksi järjestelmäkehityksen ja yksiköiden välille

Apotti-järjestelmän kehitystyössä haluttiin parantaa vuorovaikutusta järjestelmäkehityksen ja kliinisen työn välillä, jolloin syntyi idea Apotti-asiantuntijoista.

− Erityisen tärkeänä Apotti-asiantuntijoiden roolissa pidetään sitä, että järjestelmää kehittää ihmiset, jotka tuntevat tietojärjestelmän hyvin ja tietävät, miten järjestelmää voidaan jatkossa kehittää, Apotin johtava asiantuntija Tinja Lääveri kertoo.

− Samalla heillä on myös verkostot omiin yksiköihin kehittämistarpeiden kartoittamiseksi ja järjestelmämuutosten eteenpäin viestimiseksi. Apotissa työskentelevät 74 Apotti-asiantuntijaa toimivat myös ns. tulkkeina tietojärjestelmien sovelluskehittäjien ja loppukäyttäjien eli kliinikoiden välillä ja suurin osa Apotti-asiantuntijoista on koko ajan kliinisessä työssä mukana, Lääveri lisää ja jatkaa − pidimme myös tärkeänä, että heille on varattu työaikaa järjestelmäkehitykseen.

LINKKI: Steps-tutkimus

*) Vuosien 2010−2017 aikana toteutettu STM:n rahoittama Steps-tutkimushanke, jossa on kartoitettu lääkärien, ja sairaanhoitajien kokemuksia potilastietojärjestelmistä. Yhteistyökumppaneina olivat Lääkäriliitto, Sairaanhoitajaliitto, Tehy, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja THL. Yhtenä osiona oli kokemukset kehittämisestä.

Kirjoittajina ovat FT Susanna Martikainen Itä-Suomen yliopistosta, Aalto-yliopiston professori Johanna Kaipio sekä Apotin johtava asiantuntija ja sisätautien erikoislääkäri Tinja Lääveri.

Tilaa Apotin uutiskirje