Apotti aloittaa neuvottelut kuuden järjestelmätoimittajan kanssa

20.12.2013 Tiedote

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke Apotin ohjausryhmä ehdottaa, että helmikuussa 2014 alkaviin neuvotteluihin valitaan kuusi järjestelmätoimittajaa. Lopullisen päätöksen tämän esityksen perusteella tekevät Apotti-hankintarenkaan jäsenet HUS, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen sekä
KL-Kuntahankinnat Oy omien päätöksentekomekanismiensa mukaisesti joulukuun aikana.

Neuvotteluihin ehdotettavat toimittajat ovat aakkosjärjestyksessä:

Atos IT Solutions and Services Oy,
CGI Suomi Oy,
Epic Systems Corporation,
IBM Finland Oy Ab,
InterSystems Corporation,
Tieto Healthcare & Welfare Oy.
Vertailuperusteena valinnassa on tässä vaiheessa käytetty ehdokkaiden aikaisempaa kokemusta sisällöltään ja kokoluokaltaan vastaavista asiakas- ja/tai potilastietojärjestelmän toimituksista.

”Saimme kymmenen erittäin hyvää hakemusta. Kaikki hakemuksen jättäneet olivat potentiaalisia ehdokkaita uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittajiksi. Neuvotteluihin ehdottamamme toimittajat edustavat maailman parhaimpia tämän alan järjestelmiä ja tarjoavat kukin hieman erilaisen ratkaisumallin visiomme mukaisen tavoitteen saavuttamiseen. Näin ollen haluamme hankintamenettelyn seuraavassa vaiheessa jatkaa keskustelua mahdollisimman monen ehdokkaan kanssa, jotta takaamme parhaan mahdollisen laadullisen ja kokonaistaloudellisen lopputuloksen”,  kertoo Apotin hankejohtaja Hannu Välimäki.

Sopimus valitun järjestelmätoimittajan kanssa solmitaan viimeistään alkuvuodesta 2015. Valinta tehdään muun muassa järjestelmien konfiguroitavuuden, käytettävyyden, sisällön laajuuden ja hinnan perusteella. Valinnan perusteet tarkentuvat hankintamenettelyn aikana.

Tilaa Apotin uutiskirje