Apotti 2.0 -ohjelma tähtää käyttäjätyytyväisyyden parantamiseen

29.9.2021 TiedoteApotti-järjestelmä

Apotti on käynnistänyt Apotti 2.0 -ohjelman. Ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on parantaa järjestelmän käytettävyyttä.

− Apotti 2.0 -ohjelma liittyy uudistuneen strategiamme toimeenpanoon, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki kertoo.

− Käyttöönottovaiheen pikkuhiljaa päättyessä pystymme panostamaan aiempaa enemmän järjestelmän käyttökokemuksen parantamiseen. Vuosina 2021 ja 2022 tärkein prioriteettimme onkin järjestelmän käyttäjäkokemuksen ja -tyytyväisyyden parantaminen.

Keskeistä järjestelmän yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen

Apotti 2.0 -ohjelma kestää vuoden 2022 loppuun. Ensimmäiset vuosien 2021–2022 aikana toteutettavista kehitystoimenpiteistä on viety ohjelman tiekartalle.

Apotti 2.0 aikataulu

− Keskeisiä kehityskohteita ovat järjestelmän yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen sekä raportoinnin kehittäminen, Välimäki toteaa.

− Tarve näiden kehityskohteiden priorisoinnille on noussut esiin paitsi järjestelmän käyttäjiltä ja asiakasorganisaatioiltamme suoraan saadusta palautteesta myös tietojärjestelmien käytettävyyttä koskeneista tutkimuksista.

Lisäksi ohjelman ensivaiheessa keskitytään Kanta-tiedon hakemisen käytettävyyden parantamiseen, järjestelmän käyttäjille suunnattujen ohjeiden selkiyttämiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Kun nyt tunnistetut, priorisoidut toimenpiteet on toteutettu, käynnistetään seuraavaksi priorisoitujen toimenpiteiden toteutus.

− Käytettävyyttä parantavia toiminnallisuuksia ja muutoksia valmistuu jatkuvasti ohjelman edetessä ja tiekartta elää sen mukaan.

Apotti 2.0 -ohjelman päätyttyä käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistoimintaa.

Tausta uudessa strategiassa

Apotin strategia on uudistunut.

− Siirrymme hanke- ja käyttöönottovaiheesta tarjoamaan asiakkaillemme jatkuvaa palvelua, joten tarve strategian uudistamiselle oli selkeä, Välimäki kuvaa.

Vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudella Apotin visiona on tarjota kattavin ja edistyksellisin ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

− Vastaamme uudella strategiallamme asiakkaidemme tarpeisiin ja sote-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Sote-uudistus tarvitsee onnistuakseen jäsenneltyä ja analysoitua tietoa palveluista ja niiden käytöstä sekä tuottavuudesta ja potilasvirroista. Tarjoamme asiakkaillemme vaikuttavat ratkaisut toiminnan tiedolla johtamiseen.

Lisäksi tarvitaan kansalaisille suunnattuja, kattavia ja jatkuvasti kehittyviä digitaalisia asiointipalveluja.

− Panostamme voimakkaasti Maisa-asiakasportaalimme jatkokehitykseen, Välimäki toteaa.

− Maisa-portaalin käyttäjämäärän nopea kasvu yli 500 000 aktiivisen käyttäjän osoittaa, miten suuri tarve kansalaisten digitaalisille sote-palveluille on.

Apotti panostaa myös entistä voimakkaammin verkostokehittämiseen.

− Olemme jo luoneet vahvan Apotti-ekosysteemiverkoston. Yhdessä kumppaneidemme kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia, ketteriä ja innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotka hyödyntävät Apotin avoimia rajapintoja.

Strategiakauden alussa vuosina 2021–2022 painopiste on kuitenkin nimenomaan Apotti-järjestelmän käytettävyyden parantamisessa.

− Apotti on jo noin 45 000 sote-ammattilaisen keskeinen työkalu, johon haluamme järjestelmän käyttäjien olevan tyytyväisiä. Hyvä käyttäjäkokemus on tärkeää myös palveluiden sujuvuuden näkökulmasta.

Tutustu Apotin uuteen strategiaan tästä.

 

Lisätietoja:

Hannu Välimäki, toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab
p. 040 196 6311
hannu.valimaki(at)apotti.fi

Tilaa Apotin uutiskirje