Apotti 2.0 -ohjelma lähenee loppuaan

18.12.2023 TiedoteApotti

Apotti 2.0 -ohjelma on päättymässä. Ohjelmassa on valmistunut tähän mennessä 239 käytettävyyttä parantavaa muutosta. Matkan varrella on myös saatu paljon tietoa ja osaamista, jonka pohjalta tehdään etenemissuunnitelmaa tuleviin kehityksiin. Ohjelman jälkeen käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistoimintaa.

Marraskuussa Apotti-järjestelmään saatiin lääkäreiden pitkään odottamaa ja heidän työtään helpottavaa kehitystä. Merkintää kirjoitettaessa ammattihenkilötietueessa määritelty erikoisalaoletus nousee nyt automaattisesti mukaan merkintään. Tarvittaessa käyttäjän on mahdollista valita merkinnän erikoisalaksi mikä tahansa luettelosta löytyvä erikoisala. Merkinnän erikoisala vaikuttaa siihen, minkä Kanta-näkymän merkintä saa.

Kehitystyön yhteydessä kertomuksen tarkasteluun lisättiin uudet suodattimet, joilla merkintöjä voi suodattaa merkinnän erikoisalan mukaan tai Kanta-näkymän avulla. Mahdollista jatkokehitystä määritellään parhaillaan.

Lääkitystoiminnallisuuksiin toivottuja muutoksia

Myös Apotti-järjestelmän lääkitystoiminnallisuuksiin saatiin toivottuja muutoksia marraskuussa.

Osastolla olevien potilaiden lääkityksiä voi nyt tauottaa halutuksi määräajaksi. Tauotuksen aloitus- ja päättymispäivän pystyy valitsemaan itse, kun aiemmin tauotus on ollut mahdollista vain merkinnän tekemisen hetkestä alkaen.

Linkitettyihin osastomääräyksiin sekä tiettyihin reseptimääräyksiin tuli samalla parannuksia, jotka sujuvoittavat määräystä kotilääkkeestä osastolääkkeeksi ja takaisin kotilääkkeeksi. Osastopotilaille tuli myös potilasturvallisuutta lisäävä varmistus lääkityksen päättymispäivää koskien.

Myös reseptikeskushakuun saatiin parannusta. Kun ammattilainen valitsee, haluaako hän reseptikeskushausta näkyviin vain viimeisimmän toimituksen vai kaikki lääketoimitukset, järjestelmä muistaa valinnan seuraavalla kerralla. Tämä nopeuttaa työskentelyä.

Sosiaalihuoltoon käytettävyyden parannuksia

Sosiaalihuollon puolelle on tehty syksyn mittaan useita käytettävyyden parannuksia. Vammaispalveluissa asiakkaan toimintakyvyn seuraamista helpottaa aktiviteettien seurantalomakkeesta saatava yhteenveto, johon kootaan tiedot useamman päivän ajalta. Yhteenveto helpottaa asiakkaalle suunniteltujen tavoitteiden edistymisen seurantaa.

Iäkkäiden palvelutehtävään on tehty oma sosiaalityön palveluepisodi sekä suunnitelma, joka on erillään asiakkuusepisodin suunnitelmasta. Tämä selkeyttää ja helpottaa gerontologisen sosiaalityön alalla toimivien ammattilaisten työskentelyä.

Koulutussisältöjen kehitystyö hyvällä mallilla

Apotin koulutussisältöjen kehitystyötä on jatkettu erityisesti lähi- ja etäopetuksen ja verkkokurssien sisältöjen osalta. Yhteensä uudistuksia on syksyn aikana työstetty noin 30 kurssiin. Kurssista riippuen uudistukset ovat pitäneet sisällään muun muassa verkkokurssien muokkaamista uuteen interaktiivisempaan muotoon, lähiopetuskursseilla sisällön kohdentamista ammattilaisten työn kannalta tärkeimpien asioiden harjoitteluun ja etäkoulutuksessa tapahtuvaan vuorovaikutuksen ja sisällön rytmityksen parantamiseen.

Maisa-navigaattori terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön

Parhaillaan Apotti-järjestelmään rakennetaan terveydenhuollon ammattilaisten työtä sujuvoittavaa Maisa-navigaattoria. Navigaattori sisältää potilaan Maisaan kirjaamat tiedot, joita ammattilainen pääsee nykyistä helpommin tarkastelemaan. Toiminto saadaan käyttöön heti alkuvuodesta 2024.

Kehityskirit osaksi Apotin jatkuvaa kehittämistä

Syksyn aikana päästiin toteuttamaan uusia kohdevierailuja eli niin kutsuttuja kehityskirejä sekä HUSin että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yksiköissä. Kehityskireissä jalkaudutaan yksiköihin kuulemaan järjestelmän käyttäjien kokemuksia ja opastamaan järjestelmän tehokkaassa käytössä. Samalla voidaan tehdä nopeasti käyttöön saatavaa pienkehitystä.

Hyvää palautetta saanutta toimintamallia hyödynnetään jatkossakin osana Apotin jatkuvaa kehittämistä.

 

Apotti 2.0 -ohjelma kestää vuoden 2023 loppuun asti. Sen aikana valmistuu jatkuvasti käytettävyyttä parantavia toiminnallisuuksia ja muutoksia. Apotti 2.0 -ohjelman päätyttyä käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistoimintaa.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje