Apotti 2.0 -ohjelma etenee suunnitellusti – jatkuu kesään 2023

29.9.2022 TiedoteApotti 2.0

Apotti-järjestelmän käyttäjätyytyväisyyden parantamiseen keskittyvä Apotti 2.0 -ohjelma on edennyt hyvin, ja tähän mennessä järjestelmään on tehty jo 148 parannusta. Ohjelman edetessä on asiakasorganisaatioiden ja käyttäjien kanssa tunnistettu lisää kehittämiskohteita. Apotti 2.0 -ohjelmaa onkin päätetty jatkaa vuoden 2023 kesään asti. Tämän jälkeen käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana normaalia toimintaa.

Käyttöliittymän yhtenäistäminen ja yksinkertaistaminen on saatu valmiiksi urologian, ortopedian ja yleissisätautien työtilojen osalta.

– Muutokset koskevat laajaa käyttäjäjoukkoa ja ovat jo saaneet kiitoksia ammattilaisilta. Muutosten myötä on saatu useammalle erikoisalalle yhdenmukaista sisältöä ja visuaalinen ilme on selkeytynyt, kun esimerkiksi turhia välilehtiä on poistettu, kertoo Apotin asiakaskokemusjohtaja Ulla Kuukka.

Kehitys jatkuu nyt perusterveydenhuoltoon ja erityistyöntekijöiden, kuten fysioterapeuttien ja puheterapeuttien työtiloihin sekä kolmelle uudelle erikoisalalle: kardiologiaan, psykiatriaan ja kliiniseen genetiikkaan.

Lääkityksen yhteenvetoraportti on optimoitu ja yhdenmukaistettu. Yhteenvetoraportti on osa siirtoraporttia, joka tulostetaan järjestelmästä uloskirjauksen yhteydessä, jos potilas siirtyy pois Apotti-järjestelmän piiristä. Siirtoraportissa näkyvät esimerkiksi tärkeimmät laboratoriotulokset. Näin vastaanottava yksikkö saa helpommin kokonaiskuvan potilaan tilanteesta.

Apotti-apuri nopeuttanut häiriöiden ilmoittamista ja käsittelyä

Kesällä otettiin käyttöön niin kutsuttu Apotti-apuri, jonka avulla Apotti-järjestelmän käyttäjä voi tehdä tukipyynnön tai ilmoituksen havaitsemastaan häiriöstä suoraan järjestelmässä kirjautumatta erikseen Apotin tukijärjestelmään. Näin ilmoituksen tekeminen ei keskeytä asiakas- tai potilastyötä eikä ammattilaisen myöskään tarvitse käyttää aikaa taustatietojen kirjaamiseen, kun ne poimitaan automaattisesti mukaan ilmoitukseen. Apotti-apurin käyttö on jo muutamassa kuukaudessa vähentänyt ilmoitettujen ongelmien ratkaisuaikaa puolella.

Apuri on käytössä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon Apotti-käyttäjillä Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla ja Vantaalla.

Sosiaalihuollon päätökset saatavilla myös ruotsiksi

Kaikista sosiaalihuollon päätöksistä on nyt saatavilla ruotsinkielinen versio. Julkaistavia päätöksiä on yhteensä 228 kappaletta ja päätöksen kieli määräytyy asiakkaan asiointikielen mukaan. Muutos näkyy kaikille sosiaalihuollon Apotti-käyttäjille.

Myös raportoinnin kehittäminen jatkuu. Jotta loppukäyttäjät pääsevät hyödyntämään erilaisia raportointityökaluja mahdollisimman täysipainoisesti, panostetaan myös niihin liittyviin koulutuksiin ja demotilaisuuksiin. Tavoitteena on lisätä käyttäjien ymmärrystä Apotin raportointityökalujen hyödyntämisestä tiedolla johtamisen välineenä.

Asiakkaiden osallistaminen tärkeässä roolissa

– Haluamme saada asiakkaamme vielä tiiviimmin mukaan kehitykseen. Seuraamme tarkasti heidän esittämiään parannusehdotuksia ja otamme niitä työlistalle mahdollisuuksien mukaan, Ulla Kuukka kertoo. – On myös äärimmäisen tärkeää, että jokainen järjestelmän 47 000 käyttäjästä saa tietoa tehdyistä muutoksista. Kiireisten sote-ammattilaisten tavoittaminen on haastavaa, joten tiivis viestintäyhteistyö Apotin asiakasorganisaatioiden kanssa on tässä keskeisessä roolissa.

Kohdevierailut ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi selvittää, miten järjestelmän käyttö asiakasorganisaatioissa sujuu.

– Vierailujen aikana syntyviä oivalluksia voidaan hyödyntää tehokkaasti kehitystyössä ja järjestelmän koulutuksessa ja ohjeistuksessa. Meille on todella arvokasta nähdä, miten ammattilaiset päivittäisessä työssään järjestelmää käyttävät ja millaiset muutokset olisivat heille eniten hyödyksi.

– Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on, että järjestelmän käyttäjien osaamista pystytään tukemaan, ja siksi myös Apotti-järjestelmään liittyviä koulutuksia ja ohjeita kehitetään jatkuvasti, Kuukka sanoo.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje