Apotti 2.0 -kehityksen myötä imetystiedot liikkuvat aiempaa kätevämmin

25.9.2023 TiedoteApotti 2.0

Apotti 2.0 -kehitysohjelmassa on tehty sujuvoittavia toimenpiteitä muun muassa imetystietojen liikkumiseen synnytysosaston ja neuvolan välillä. Äskettäin toteutetun käyttöliittymäuudistuksen myötä järjestelmän ulkoasu uudistuu ja suorituskyky paranee.

Syyskuun alusta alkaen neuvolassa raskausaikana annetun imetysohjauksen tiedot näkyvät Apotti-järjestelmässä synnytyssairaalalle ja synnytyksen jälkeen synnytysosastolla kirjatut imetystiedot puolestaan neuvolassa, mikä ei ole aiemmin ollut mahdollista. Synnytykset kuuluvat erikoissairaanhoidon piiriin, neuvolatoiminta perusterveydenhuoltoon.

– Tieto imetyksestä on aiemmin kulkenut neuvolakortin ja synnytyskertomuksen välityksellä vain yleisellä tasolla. Nyt imetyksestä ja siihen liittyvästä ohjauksesta kirjatut laajemmat ja tarkemmat tiedot ovat reaaliaikaisesti nähtävillä sekä sairaalassa että neuvolassa. Tämä hyödyttää kaikkia osapuolia vähentäen ammattilaisten päällekkäistä työtä ja parantaen synnyttäjän saamaa imetyksen tukea, kertoo terveydenhoitaja, Apotti-asiantuntija Johanna Etie Helsingin kaupungilta.

– Tässä on tehty vahvaa yhteistyötä Helsingin kaupungin, HUSin synnytysyksiköiden ja Apotin välillä, kuvaa Apotin tuotepäällikkö Satu Koskenpuro.
– Asiakasorganisaatioissamme oli tehty todella hyvää valmistelua. Kaikki ennakkokartoitukset oli tehty, mikä nopeutti työn toteutusta Apotin päässä huomattavasti. Tästä suuri kiitos sekä Helsingin, HUSin että toki myös apottilaisten suuntaan.

Uusi käyttöliittymä parantaa järjestelmän suorituskykyä

Apotti-järjestelmän uusi käyttöliittymä otettiin käyttöön 23.9.2023. Muutoksia on tehty esimerkiksi järjestelmän sisäisiin hakutoimintoihin, raportointiin ja personointiin. Myös ulkoasua on modernisoitu. Käyttöliittymäuudistuksen myötä järjestelmän ylläpito ja päivitykset helpottuvat ja suorituskyky paranee.

Apotti-järjestelmässä olevaan vainajanavigaattoriin ja -työjonoon on tehty kehitystä, joka mahdollistaa hoitajille vainajien tietojen yhtenäisemmän kirjaamisen kuolemantapauksissa.

Järjestelmään on myös lisätty vastasyntyneiden seurantalomake, jonka avulla vastasyntyneiden voinnin ja hoidon kirjaaminen tarkentuu ja paranee.

Apotin uusi verkkokurssipohja on saatu käyttöön ja uusi koulutuskalenteri on julkaistu kesän aikana. Kursseja on kehitetty sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon puolelle.

Sosiaalihuollossa odotettua kehitystä päivittäiskirjauksissa ja rakenteisuudessa – myös Kanta etenee

Sosiaalihuollon puolella on kesän aikana valmistunut useita asiakkaiden toivomia kehityskohteita, jotka liittyvät päivittäiskirjaukseen ja rakenteisuuteen. Rakenteisuutta on lisätty useissa toiminnoissa, mikä helpottaa jatkossa tietojen käsittelyä ja analysointia. Lisäksi kertomuksen tarkasteluun on lisätty kunkin palvelukontaktin taustalla ollut ajanvaraustyyppi, mikä helpottaa tietojen tarkastelua.

Siirtymä sosiaalihuollon Kantaan etenee. Iäkkäiden palveluiden palvelutehtävässä on analysoitu nykyisiä suunnitelmarakenteita THL:n määrittämiä asiakirjarakenteita vasten. Ensimmäisenä käyttöön tulee uusi Sosmeta-muotoinen Toteuttamissuunnitelma gerontologiseen sosiaalityöhön. Myös asiakaskertomusmerkintöjä työstetään sosiaalihuollon Kannan vaatimusten mukaiseksi, ja ne ovat tulossa käyttöön syksyn aikana.

Hyvää palautetta saaneet kehityskirit jatkuvat syksyllä

Apotin asiakasorganisaatioihin suuntautuvista kohdevierailuista eli niin kutsutuista kehityskireistä on saatu hyvää palautetta. Keväällä startatut kirit saavat jatkoa syyskauden aikana.

Syksylle on suunniteltu vierailuja ainakin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä HUSin yksiköihin. Kehityskireissä kuullaan järjestelmän käyttäjien kokemuksia, opastetaan järjestelmän tehokkaassa käytössä ja tehdään nopeasti käyttöön saatavaa pienkehitystä.

Lääkitystoiminnallisuuksiin tulossa toivottua kehitystä marraskuussa

Lääkitystoiminnallisuuksiin on tulossa parannuksia. Osastolla olevien potilaiden lääkityksiä voi jatkossa tauottaa halutuksi määräajaksi. Tauotuksen aloitus- ja päättymispäivän pystyy valitsemaan itse, kun aiemmin tauotus on ollut mahdollista vain merkinnän tekemisen hetkestä alkaen. Muutos on Apotin asiakasorganisaatioiden paljon toivoma, ja se on tulossa Apotti-järjestelmään seuraavassa versiopäivityksessä marraskuussa.

Linkitettyihin osastolääkemääräyksiin sekä tiettyihin reseptimääräyksiin tulee samalla parannuksia, jotka sujuvoittavat määräystä kotilääkkeestä osastolääkkeeksi ja takaisin kotilääkkeeksi. Vaihtuva-annoksisen kotilääkemääräyksen voi jatkossa jatkaa suoraan linkitetyksi osastolääkemääräykseksi.

Apotti 2.0 -ohjelma kestää vuoden 2023 loppuun asti. Sen aikana valmistuu jatkuvasti käytettävyyttä parantavia toiminnallisuuksia ja muutoksia. Apotti 2.0 -ohjelman päätyttyä käytettävyyden kehittäminen jatkuu osana Apotin normaalia kehittämistoimintaa.

Assi Rinnetmäki

Työskentelee viestintäasiantuntijana keskittyen ensisijaisesti ulkoiseen ja asiakasviestintään. Sote-alan viestintä erityisen lähellä sydäntä.
Innostuu helposti, rakastaa talviuintia, laulamista ja kirjoja.

Tilaa Apotin uutiskirje