Apotista valitus markkinaoikeuteen

7.1.2015 Tiedote

CGI on valittanut 5.1. markkinaoikeuteen Apotin ohjausryhmän päätöksestä liittyen Epicin pyyntöön vaihtaa tarjoamaansa sosiaalihuollon ratkaisua. Epic oli pyytänyt lupaa toteuttaa sosiaalihuollon ratkaisunsa Epic-alustalle alun perin ilmoittamansa IBM Cúram -alustan sijaan.

Hankintalain mukaisen neuvottelumenettelyn periaatteiden mukaisesti tarjoajalla on mahdollisuus täsmentää tarjoamaansa ratkaisua neuvotteluiden aikana. Tarjoajille annettujen ohjeiden mukaan tarjoaja voi hankintarenkaan luvalla vaihtaa tuotevertailussa käyttämänsä ohjelmistokokonaisuuden, jolloin uuden ohjelmistokokonaisuuden tulee olla vähintään alkuperäistä tasoa vastaava. Apotin ohjausryhmä päätti lokakuussa 2014, että Epic voi vaihtaa sosiaalihuollon ratkaisuaan niillä ehdoin, että uusi ratkaisukokonaisuus täyttää asetetut vaatimukset ja vastaa tasoltaan aiempaa ratkaisua. Vastaavuus arvioidaan toteuttamalla tuotevertailu osittain uudelleen, ja siitä tehdään erikseen valituskelpoinen päätös.

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittajaksi haki alun perin kymmenen eri järjestelmätoimittajaa, joista viimeiselle kierrokselle selvisivät CGI Suomi Oy ja Epic Systems Corporation.

 

Lisätietoa: markkinaoikeuden internet-sivut

Tilaa Apotin uutiskirje