Apotissa vahvistetaan johtamista

13.2.2013 Tiedote

Apotti-hanke on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittäminen ja hankehallinta muodostuvat koko ajan tärkeämmiksi ja suuremmiksi osiksi hanketta.

Hankkeen johtoon tulee uusi hankejohtaja, millä halutaan vahvistaa osaamista suurten hankkeiden johtamisesta ja läpiviemisestä. Hankejohtaja vastaa hankkeen johtamisesta kokonaisuutena. Nykyisestä hankejohtajasta Antti Iivanaisesta tulee toiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. Hankkeen ICT-osaamista lisätään muun muassa nimittämällä hankkeelle tekninen kehitysjohtaja.

”Haluamme vahvistaa Apotti-hankkeen osaamista ja yksinkertaistaa johtamista”, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty.

Apotti-hankkeen päätavoite

”Apotti-hankkeen päätavoite on toiminnan kehittäminen sujuvammaksi, turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi. Terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisten työn pitää helpottua ja asiakkaiden ja potilaiden palvelujen parantua. Siihen antaa tukea hankittava asiakas- ja potilastietojärjestelmä”, sanoo Antti Iivanainen.

Kevään 2013 aikana kuntien ja HUSin päättäjät käsittelevät hankintailmoitusta ja hankinta alkaa.

Tilaa Apotin uutiskirje