Apotissa hyödynnetään tuhansien sote-ammattilaisten näkemyksiä

11.7.2016 Tiedote

Apotti-hanke on edennyt järjestelmän toteutusvaiheeseen. Olennaisena tehtävänä on nyt selvittää Apotin omistaorganisaatioiden nykytilannetta ja tulevaisuuden tarpeita, jotta järjestelmän sisällöt voidaan mukauttaa vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjien toiveita ja organisaatioiden tavoitteita.

Tätä työtä tekemään on Apotti-toimistoon valittu HUS:sta ja omistajakunnista yli 60 Apotti-asiantuntijaa. He ovat sosiaali- ja terveydenhuollon kokeneita, eri aloja edustavia ammattilaisia, joiden tärkeään rooliin kuuluu pitää yhteyttä sekä omistajaorganisaatioiden johtoon että henkilökuntaan.

Apotti-asiantuntijat rakentavat ympärilleen verkoston tarvittavista erikoisosaajista. Näitä Apotti-aihealueasiantuntijoita, joita konsultoidaan hankkeen eri vaiheissa, on kaiken kaikkiaan useita satoja kattaen kaikki ammattiryhmät.

Satoja omistajaorganisaatioiden edustajia on jo kuultu

Apotti-asiantuntijat ovat tehneet kevään aikana yli 350 selvityskäyntiä eri yksiköihin. Käyntien yhteydessä on kartoitettu organisaatioiden nykytilaa, tulevia toiminnan muutoksia ja organisaatioiden eroavaisuuksia.

– Tärkeä osa käyntejä on ollut kertoa yleisesti Apotista ja selvittää kentältä tulevia toiveita ja odotuksia Apotti-järjestelmän suhteen, kertoi Apotti-asiantuntija Virpi Jäntti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat hankkeen alusta lähtien olleet tiiviisti mukana Apotissa

Apotista tulee käyttäjiensä näköinen järjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea ammattilaisia mahdollisimman hyvin työssään. Järjestelmän vaatimusmäärittelyjen tekemiseen ja tuotevertailuihin osallistui yhteensä 600–700 ammattilaista.

– Hienoa, että näinkin laaja osallistuminen on ollut innokasta ja positiivista. Tämä antaa Apotille hyvät lähtökohdat onnistua toteutuksessa ja käyttöönotossa sekä niihin liittyvissä toiminnan muutoksissa, kommentoi Oy Apotti Ab:n toiminnan kehitysjohtaja Antti Iivanainen.

 

Tilaa Apotin uutiskirje